Capitolul 21

Fuga lui Davíd la Nob

1 [Apoi Davíd] s-a ridicat şi a plecat.

Ionatán a mers în cetate.

2 Davíd a venit la Nob, la Ahimélec, preotul. Lui Ahimélec i-a fost teamă când l-a întâlnit pe Davíd şi i-a zis: „De ce eşti singur şi nu e nimeni cu tine?”. 3 Davíd i-a zis lui Ahimélec, preotul: „Regele mi-a poruncit ceva şi mi-a zis: «Să nu ştie nimeni de lucrul pentru care te trimit şi ce ţi-am poruncit! Iar pe slujitori i-am trimis pe care într-un loc, pe care în altul». 4 Acum ce ai la îndemână? Dă-mi cinci pâini sau ce se găseşte!”. 5 Preotul i-a răspuns lui Davíd: „Pâine obişnuită nu am la îndemână, ci doar pâine sfinţită. Numai dacă slujitorii s-au abţinut de la femei”.

6 Davíd i-a zis preotului: „De la femei ne-am abţinut şi ieri, şi alaltăieri, de când am plecat. Tinerii sunt puri, deşi călătoria este una obişnuită; cu atât mai mult sunt puri astăzi”. 7 Preotul i-a dat [pâinea] sfinţită, căci nu era acolo altă pâine decât pâinea punerii înainte care fusese luată dinaintea Domnului ca să fie înlocuită cu pâine caldă când o luau [pe cea veche].

8 În ziua aceea era acolo cineva dintre slujitorii lui Saul închis înaintea Domnului. Numele lui era Dóeg din Edóm, capul păstorilor lui Saul.

9 Davíd i-a zis lui Ahimélec: „N-ai aici la îndemână o suliţă sau o sabie? Căci nici sabie şi nici arme nu am luat, deoarece problema regelui era urgentă”. 10 Preotul i-a răspuns: „Iată sabia lui Goliát, filisteanul pe care l-ai omorât la Émec-Elá, este învelită într-o pânză în spatele efodului; dacă vrei s-o iei, ia-o, căci nu este alta aici!”. Davíd a zis: „Nu esta alta ca ea. Dă-mi-o!”.

11 Davíd s-a ridicat şi a fugit în ziua aceea din faţa lui Saul şi a venit la Achíş, regele din Gat.

Davíd, la filisténi

12 Slujitorii lui Achíş i-au zis: „Nu este acesta Davíd, regele ţării? Nu este el acela pentru care se cânta şi se dansa, zicându-se:

«Saul a bătut miile lui,

iar Davíd zecile lui de mii!»?”.

13 Davíd a pus la inimă aceste cuvinte şi i-a fost mare teamă de Achíş, regele din Gat. 14 Şi-a schimbat purtarea înaintea lor, a făcut-o pe nebunul înaintea lor, zgâria uşile porţii şi lăsa să-i curgă balele pe barbă.

15 Achíş le-a zis slujitorilor săi: „Iată, vedeţi că este un nebun! De ce l-aţi adus la mine? 16 Oare duc lipsă de nebuni că mi-l aduceţi şi pe acesta ca s-o facă pe nebunul înaintea mea? Să intre acesta în casa mea?”.