Capitolul 23

Davíd, la Cheilá

1 I s-a zis lui Davíd: „Iată, filisténii luptă împotriva [cetaţii] Cheilá şi jefuiesc ariile”. 2 Davíd l-a consultat pe Domnul: „Să merg şi să-i bat pe filisténii aceştia?”. Domnul i-a răspuns: „Mergi, bate-i pe filisténi şi eliberează Cheilá!”. 3 Oamenii lui Davíd i-au zis: „Iată, noi ne temem aici în Iúda, cu cât mai mult dacă vom merge la Cheilá împotriva armatei filisténilor!”. 4 Davíd l-a consultat iar pe Domnul. Domnul i-a răspuns: „Ridică-te şi coboară la Cheilá, căci îi dau pe filisténi în mâinile tale!”. 5 Davíd şi oamenii lui au mers la Cheilá şi au luptat împotriva filisténilor, le-au luat cirezile şi au făcut un măcel mare. Şi Davíd i-a salvat pe locuitorii din Cheilá. 6 Când a fugit Abiatár, fiul lui Ahimélec, la Davíd, la Cheilá, a coborât cu efodul în mână.

7 I s-a zis lui Saul că Davíd a venit la Cheilá, iar el a zis: „Dumnezeu îl dă în mâna mea, căci a venit şi s-a închis într-o cetate cu porţi şi zăvoare”. 8 Saul a chemat tot poporul la luptă, ca să coboare la Cheilá şi să-i atace pe Davíd şi pe oamenii lui. 9 Davíd a aflat că Saul plănuia răul împotriva lui şi i-a zis preotului Abiatár: „Adu efodul!”. 10 Davíd a zis: „Doamne Dumnezeul lui Israél, slujitorul tău a auzit că Saul vrea să vină la Cheilá ca să distrugă cetatea din cauza mea. 11 Oare mă vor da conducătorii din Cheilá în mâinile lui? Va coborî Saul aşa cum a auzit slujitorul tău? Doamne Dumnezeul lui Israél, spune-i, te rog, slujitorului tău!”. Domnul i-a zis: „Va coborî”. 12 Davíd i-a zis: „Ne vor da conducătorii din Cheilá pe mine şi pe oamenii mei în mâna lui Saul?”. Domnul i-a răspuns: „Te vor da”. 13 Davíd şi oamenii săi, cam şase sute de bărbaţi, au ieşit din Cheilá şi au plecat. I s-a spus lui Saul că Davíd a fugit din Cheilá, iar el s-a oprit din mers.

Davíd, la Horşá; vizita lui Ionatán

14 Davíd a locuit în pustiu, în locuri întărite, şi a rămas pe muntele din pustiul Zif. Saul l-a căutat în toate zilele, dar Dumnezeu nu l-a dat în mâna lui.

15 Davíd a văzut că Saul a ieşit să-i caute viaţa. Davíd era în pustiul Zif, la Horşá. 16 Ionatán, fiul lui Saul, s-a ridicat şi a mers la Davíd, la Horşá. El i-a întărit încrederea în Dumnezeu 17 şi i-a zis: „Nu te teme, căci nu te va găsi mâna lui Saul, tatăl meu. Tu vei domni peste Israél şi eu voi fi al doilea după tine! Saul ştie aceasta”. 18 Au încheiat amândoi o alianţă înaintea Domnului. Davíd a rămas la Horşá, iar Ionatán a plecat acasă.

Davíd scapă de Saul

19 Cei din Zif au urcat la Saul, la Ghibéea, şi i-au zis: „Oare nu s-a ascuns Davíd la noi în locuri întărite, la Horşá, pe dealul Hachilá, care este la dreapta de Ieşimón? 20 Acum, pentru toată dorinţa ta de a coborî, rege, coboară şi noi îl vom da în mâna regelui!”. 21 Saul le-a zis: „Fiţi binecuvântaţi, voi, de Domnul, căci aţi avut milă de mine! 22 Mergeţi, verificaţi încă o dată ca să ştiţi şi să vedeţi locul unde se află, cine l-a văzut acolo, căci mi s-a spus că este foarte şiret! 23 Cercetaţi şi vedeţi toate locurile unde se ascunde, întoarceţi-vă la mine cu ceva sigur şi voi merge cu voi! Dacă este în ţară, îl voi căuta printre toate locurile lui Iúda”.

24 S-au ridicat şi au mers la Zif înaintea lui Saul. Davíd şi oamenii lui erau în pustiul Maón, în Arabáh, care este la dreapta de Ieşimón. 25 Saul şi oamenii săi au plecat şi l-au căutat [pe Davíd]. I s-a făcut cunoscut lui Davíd, care a coborât spre stâncă şi a locuit în pustiul Maón. Saul a auzit şi l-a urmărit în pustiul Maón. 26 Saul mergea pe o parte a muntelui, iar Davíd şi oamenii lui, pe cealaltă parte a muntelui. Davíd se grăbea să scape de Saul, dar Saul şi oamenii lui i-au înconjurat pe Davíd şi pe oamenii lui ca să-i prindă. 27 A venit un mesager la Saul şi i-a zis: „Grăbeşte-te să vii, căci filisténii au invadat ţara!”. 28 Saul a încetat să-l urmărească pe Davíd şi a mers în întâmpinarea filisténilor. De aceea locul acela s-a numit Séla-Hamahlecót.