Capitolul 6

Întoarcerea arcei în Israél

1 Arca Domnului a fost în câmpia filisténilor timp de şapte luni. 2 Filistenii au chemat preoţi şi ghicitori şi au zis: „Ce să facem cu arca Domnului? Arătaţi-ne cum trebuie să o trimitem la locul ei!”. 3 Ei au răspuns: „Dacă trimiteţi arca Dumnezeului lui Israél, să nu o trimiteţi fără nimic, ci aduceţi o jertfă pentru vinovăţie! Atunci vă veţi vindeca şi veţi şti de ce nu se îndepărtează mâna lui de la voi”. 4 [Filistenii] au zis: ,,Ce jertfă pentru vinovăţie să-i aducem?”. Ei au răspuns: „Cinci tumori de aur şi cinci şoareci de aur, după numărul conducătorilor filisténilor, căci aceeaşi plagă [v-a lovit] pe voi toţi şi pe conducătorii voştri. 5 Faceţi nişte chipuri după tumorile voastre şi nişte chipuri după şoarecii voştri care vă strică pământul şi daţi cinste Dumnezeului lui Israél: poate îşi va uşura mâna de deasupra voastră şi de deasupra dumnezeilor voştri şi de deasupra pământului vostru! 6 De ce să vă împietriţi inima cum şi-au împietrit inima egipténii şi Faraón? Oare nu i-a pedepsit şi nu i-au lăsat ei pe fiii lui Israél să plece? 7 Acum, faceţi un car nou şi luaţi două vaci care alăptează şi [pe gâtul cărora] nu a fost pus jugul; înjugaţi vacile la car şi duceţi acasă viţeii lor! 8 Luaţi arca Domnului şi puneţi-o în car; puneţi obiectele de aur pe care le aduceţi ca jertfă pentru vinovăţie într-o ladă alături de ea şi lăsaţi-o să plece! 9 Apoi vedeţi: dacă va urca pe drumul hotarului spre Bet-Şémeş, [Domnul] ne-a făcut acest mare rău; dacă nu, vom şti că nu mâna lui ne-a lovit, ci din întâmplare a venit peste noi [răul acesta]”.

10 Oamenii au făcut aşa. Au luat două vaci care alăptau, le-au înjugat la car şi au închis viţeii acasă. 11 Au pus arca Domnului în car şi lada cu şoarecii de aur şi chipurile tumorilor lor.

12 Vacile au mers drept pe drum spre Bet-Şémeş. Au mers mereu pe acelaşi drum, mugind: nu s-au abătut nici la dreapta, nici la stânga. Conducătorii filisténilor au mers după ele până la hotarul cu Bet-Şémeş.

Arca la Bet-Şémeş

13 Cei din Bet-Şémeş secerau grâul în vale: şi-au ridicat ochii, au văzut arca şi s-au bucurat când au văzut-o. 14 Carul a ajuns în câmpia lui Iósue din Bet-Şémeş şi s-a oprit acolo. Acolo era o piatră mare. Au tăiat lemnele carului şi vacile le-au adus ca ardere de tot Domnului. 15 Leviţii au dus arca Domnului şi lada de lângă ea, în care erau obiectele din aur, şi le-au pus pe piatra cea mare. Oamenii din Bet-Şémeş au adus în ziua aceea arderi de tot şi jertfe Domnului. 16 Cei cinci conducători ai filisténilor au văzut şi s-au întors la Ecrón în aceeaşi zi. 17 Acestea sunt tumorile de aur pe care filisténii le-au adus Domnului ca jertfă pentru vinovăţie: pentru Aşdód, una; pentru Gáza, una; pentru Aşchelón, una; pentru Gat, una şi pentru Ecrón, una. 18 Şoarecii de aur erau după numărul tuturor cetăţilor filisténilor care erau ale celor cinci conducători, de la cetăţile întărite până la satele dimprejur şi până la piatra cea mare pe care au pus arca Domnului. Ea este până în ziua aceasta în câmpia lui Iósue din Bet-Şémeş. 19 [Domnul] i-a lovit pe oamenii din Bet-Şémeş pentru că s-au uitat la arca Domnului; a lovit şaptezeci de oameni din popor. Poporul a plâns, pentru că Domnul făcuse un măcel mare în popor.

Arca la Chiriát-Iearím

20 Oamenii din Bet-Şémeş au zis: „Cine poate sta înaintea Domnului, înaintea acestui Dumnezeu sfânt? Şi la cine să ducem [arca] de la noi?”. 21 Au trimis mesageri la locuitorii din Chiriát-Iearím ca să le spună: „Filistenii au adus înapoi arca Domnului; coborâţi şi duceţi-o la voi!”.