Capitolul 6

Apostolatul lui Paul

1 Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiţi harul lui Dumnezeu în zadar, 2 căci el spune:

La momentul potrivit te-am ascultat

şi în ziua mântuirii te-am ajutat:

iată, acum este momentul potrivit,

iată, acum este ziua mântuirii!”.

3 Noi nu dăm nimănui nicio ocazie de poticnire ca să nu fie defăimată slujirea noastră. 4 Dar în toate noi ne prezentăm ca nişte slujitori ai lui Dumnezeu printr-o mare răbdare în necazuri, în nevoi şi strâmtorări, 5 în bătăi, în închisori şi în răscoale, în osteneli, în vegheri şi în posturi, 6 prin curăţie, prin cunoaştere, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt şi prin iubire neprefăcută, 7 prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu şi prin armele de atac şi de apărare ale dreptăţii, 8 în glorie şi necinste, în defăimare şi în vorbire de bine; [consideraţi] ca înşelători, deşi suntem [fideli] adevărului; 9 ca nişte necunoscuţi, deşi suntem bine cunoscuţi; ca unii care sunt pe moarte, deşi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, dar nu omorâţi; 10 ca nişte întristaţi, deşi totdeauna ne bucurăm; ca nişte săraci, deşi îmbogăţim pe mulţi; ca unii care nu au nimic, deşi stăpânim toate.

11 Gura noastră s-a deschis către voi, corinténilor, inima noastră s-a lărgit. 12 Nu prin noi sunteţi strâmtoraţi, ci înlăuntrul vostru sunteţi strâmtoraţi. 13 Plătiţi-ne şi voi acelaşi preţ – vă spun ca unor copii – lărgiţi-vă inimile!

Creştinultemplul lui Dumnezeu

14 Nu vă înjugaţi la acelaşi jug cu cei necredincioşi. Căci ce legătură este între justificare şi nelegiuire? Sau ce comuniune este între lumină şi întuneric? 15 Ce acord poate fi între Cristos şi Beliár? Sau ce relaţie este între un credincios şi un necredincios? 16 Ce legătură poate fi între templul lui Dumnezeu şi idoli? Doar noi suntem templul Dumnezeului celui viu, după cum a spus Dumnezeu:

Voi locui între ei şi voi umbla împreună cu ei;

eu voi fi Dumnezeul lor şi ei vor fi poporul meu.

17 De aceea, „ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă, spune Domnul.

Iar de ceea ce este necurat, nu vă atingeţi şi eu vă voi primi.

18 Euvoi fi tată şi voi îmi veţi fi fii şi fiice

spune Domnul cel Atotputernic.