Capitolul 17

Domnia lui Iosafát (870 – 848 î.C.)

1 Iosafát, fiul [lui Asá], a devenit rege în locul lui şi s-a întărit împotriva lui Israél. 2 A pus armate în toate cetăţile fortificate ale lui Iúda; a pus garnizoane în ţara lui Iúda şi în cetăţile din Efraím pe care le capturase Asá, tatăl său.

3 Domnul a fost cu Iosafát pentru că a umblat pe căile dintâi ale lui Davíd, tatăl său, şi nu i-a urmat pe Baáli. 4 L-a urmat pe Dumnezeul tatălui său şi a ţinut poruncile lui, nu aşa cum a făcut Israél. 5 Domnul a întărit domnia în mâna lui: întregul Iúda îi aducea daruri lui Iosafát şi el a avut multe bogăţii şi cinste. 6 Inima lui s-a întărit [umblând] în căile Domnului şi a îndepărtat chiar şi înălţimile şi Aşérele din Iúda.

7 În anul al treilea al domniei lui, a trimis căpeteniile sale – pe Ben-Háil, Obadía, Zaharía, Netaneél şi Mihéia – ca să înveţe prin cetăţile lui Iúda. 8 Cu ei, pe levíţii Şemáia, Netánia, Zebadía, Asaél, Şemiramót, Ionatán, Adonía, Tobía şi Tob-Adonía ca levíţi, iar pe Elişáma şi Iorám ca preoţi. 9 Ei au învăţat în Iúda; aveau cu ei Cartea Legii Domnului, au străbătut toate cetăţile lui Iúda şi au învăţat poporul. 10 Groaza Domnului a fost peste toate regatele ţărilor dimprejurul lui Iúda şi n-au făcut război împotriva lui Iosafát. 11 Dintre filisténi i-au adus lui Iosafát daruri şi argint ca tribut; arabii i-au adus turme: şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi. 12 Iosafát a devenit din ce în ce mai mare. A construit în Iúda fortăreţe şi cetăţi-depozit.

13 A avut multă [mână] de lucru în cetăţile lui Iúda şi oameni de război, bărbaţi viteji, în Ierusalím. 14 Acesta este recensământul, după casele lor părinteşti: pentru Iúda, căpetenii peste mii erau: Adna, căpetenia; cu el erau trei sute de mii de bărbaţi viteji; 15 alături de el, căpetenia Iohanán; cu el erau două sute optzeci de mii; 16 alături de el, Amasía, fiul lui Zicrí, care se oferise de bunăvoie Domnului; cu el erau două sute de mii de bărbaţi viteji;

17 Din Beniamín, Eliadá, bărbat viteaz; cu el erau două sute de mii de oameni înarmaţi cu arc şi cu scut; 18 alături de el, Iozabád; cu el erau o sută optzeci de mii de oameni pregătiţi pentru armată.

19 Aceştia sunt cei care îl slujeau pe rege, în afară de aceia pe care îi pusese regele în cetăţile fortificate şi în întregul Iúda.