Capitolul 2

Ultimele pregătiri pentru construirea templului.

Hirám din Tir

1 Solomón a numărat şaptezeci de mii de oameni pentru cărat, optzeci de mii care să taie pietre pe munte şi trei mii şase sute ca să-i supravegheze.

2 Solomón a trimis la Hirám, regele din Tir, să i se spună: „Aşa cum ai făcut cu Davíd, tatăl meu, şi i-ai trimis cedri ca să-şi construiască o casă în care să locuiască, [tot aşa să faci şi cu mine]. 3 Iată, eu construiesc o casă pentru numele Domnului Dumnezeului meu ca să i-o consacru, să ard înaintea lui tămâie aromată, [să aşez] mereu [pâinea] punerii înainte, să aduc arderi de tot dimineaţa şi seara, [să celebrez zilele] de sabát, cele de lună nouă şi sărbătorile Domnului Dumnezeului nostru. Aceasta este [o lege] veşnică în Israél. 4 Casa pe care eu o construiesc este mare, căci Dumnezeul nostru este mai mare decât toţi zeii. 5 Căci cine are puterea să-i construiască o casă când cerurile şi cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde? Şi cine sunt eu ca să-i construiesc o casă chiar şi numai ca să ard tămâie înaintea lui? 6 Acum trimite la mine un om priceput care să ştie să lucreze în aur, în argint, în bronz, în fier, cu purpură, cu carmin, cu stacojiu, care să ştie să facă gravuri împreună cu cei pricepuţi pe care îi am la mine în Iúda şi Ierusalím şi pe care i-a stabilit Davíd, tatăl meu. 7 Trimite-mi lemn de cedru, de chiparos şi de santal din Libán! Căci ştiu că slujitorii tăi se pricep să taie lemn din Libán. Iată, slujtorii mei vor fi cu slujtorii tăi 8 ca să-mi pregătească mult lemn, căci casa pe care o construiesc va fi mare şi minunată! 9 Iată, voi da tăietorilor, slujitorilor tăi care vor tăia lemnul, douăzeci de mii de kor de grâu, douăzeci de mii de kor de orz, douăzeci de mii de bat de vin şi douăzeci de mii de bat de untdelemn”.

10 Hirám, regele din Tir, i-a zis în scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Solomón: „Pentru că Domnul îl iubeşte pe poporul său, te-a făcut rege peste ei”. 11 Apoi, Hirám a zis: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israél, care a făcut cerurile şi pământul, pentru că i-a dat regelui Davíd un fiu înţelept, priceput, prudent şi chibzuit, care să construiască o casă pentru Domnul şi o casă pentru domnia lui! 12 Acum îţi trimit un om înţelept, priceput şi chibzuit de-ai lui Hirám, tatăl meu, 13 fiul unei femei dintre fiicele lui Dan. Tatăl lui este un om din Tir. El este priceput să lucreze în aur, în argint, în bronz, în fier, în piatră şi în lemn, cu purpură, cu stacojiu, cu mătase şi cu carmin, să facă orice fel de gravură şi să plănuiască orice fel de proiect care i se va da, împreună cu toţi înţelepţii tăi şi cu înţelepţii stăpânului meu Davíd, tatăl tău. 14 Acum, domnul meu să trimită slujitorilor tăi grâul, orzul, untdelemnul şi vinul despre care a vorbit.

15 Noi vom tăia lemnul din Libán după nevoile tale. Ţi-l vom trimite cu plutele pe mare la Yáfo, iar tu îl vei duce la Ierusalím”.

Lucrările de construcţie

16 Solomón i-a numărat pe toţi străinii care erau în ţara lui Israél şi pe care-i numărase Davíd, tatăl său. Şi s-au găsit o sută cincizeci şi trei de mii şase sute. 17 A luat dintre ei şaptezeci de mii pentru cărat, optzeci de mii pentru tăiat piatră în munte şi trei mii şase sute de supraveghetori care să facă poporul să muncească.