Capitolul 29

REFORMA LUI EZECHÍA (716 -686 î.C.)

Purificarea templului

1 Ezechía a devenit rege când avea douăzeci şi cinci de ani şi a fost rege douăzeci şi nouă de ani la Ierusalím. Numele mamei sale era Abía, fiica lui Zaharía. 2 El a făcut ceea ce este plăcut în ochii Domnului, conform cu tot ce a făcut Davíd, tatăl său.

3 În anul întâi al domniei lui, în luna întâi, a deschis uşile casei Domnului şi le-a consolidat. 4 I-a adus pe preoţi şi pe levíţi, i-a adunat în piaţa dinspre răsărit 5 şi le-a zis: „Ascultaţi-mă, levíţilor! Acum sfinţiţi-vă, sfinţiţi casa Domnului Dumnezeului părinţilor voştri şi scoateţi impuritatea din sanctuar. 6 Căci părinţii noştri au fost infideli, au făcut ceea ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului nostru; l-au părăsit, şi-au întors privirea de la sanctuarul Domnului şi i-au întors spatele. 7 Au închis uşile vestibulului, au stins candelele şi nu au ars tămâie, nu au adus arderi de tot în sanctuar pentru Dumnezeul lui Israél. 8 De aceea mânia Domnului a fost peste Iúda şi peste Ierusalím şi i-a dat groazei, distrugerii şi fluieratului, aşa cum vedeţi cu ochii voştri. 9 Iată, din această cauză au căzut părinţii noştri de sabie, iar fiii noştri, fiicele noastre şi soţiile noastre au fost luaţi captivi. 10 Am la inimă să închei o alianţă cu Domnul Dumnezeul lui Israél, ca să-şi întoarcă de la noi furia mâniei. 11 Acum, fiilor, nu staţi nepăsători! Căci pe voi v-a ales Domnul să staţi înaintea lui şi să-i slujiţi, să fiţi cei care îl slujesc şi ard tămâie”.

12 Atunci s-au ridicat levíţii: Mahát, fiul lui Amásai, Ioél, fiul lui Azaría, dintre fiii lui Chehát; dintre fiii lui Merári: Chiş, fiul lui Abdí, Azaría, fiul lui Iehaleleél; şi dintre cei ai lui Gherşón: Ióah, fiul lui Zíma, Éden, fiul lui Ióah; 13 dintre fiii lui Eliţafán: Şimrí şi Ieiél; dintre fiii lui Asáf: Zaharía şi Matanía; 14 dintre fiii lui Hemán: Iehiél şi Şiméi; dintre fiii lui Iedutún: Şemáia şi Uziél. 15 I-au adunat pe fraţii lor, s-au sfinţit şi, la porunca regelui şi după cuvintele Domnului, au venit să purifice casa Domnului.

16 Preoţii au intrat înăuntrul casei Domnului ca să o purifice; au scos în curtea casei Domnului toată impuritatea pe care au găsit-o în casa Domnului. Iar levíţii au luat-o ca s-o scoată la torentul Cédron, în afară. 17 Au început să sfinţească în [ziua] întâi a primei luni; în a opta zi a lunii, au intrat în vestibulul Domnului şi au sfinţit casa Domnului timp de opt zile. Iar în ziua a şaisprezecea a lunii întâi au terminat.

Sacrificiul de ispăşire

18 Au mers înăuntru la regele Ezechía şi i-au zis: „Am purificat toată casa Domnului, altarul arderilor de tot cu toate instrumentele lui şi masa punerii înainte cu toate instrumentele sale; 19 toate obiectele pe care le aruncase regele Aház în timpul domniei lui, în infidelitatea lui, le-am aşezat şi le-am sfinţit. Iată-le, sunt în faţa altarului Domnului!”.

20 Regele Ezechía s-a ridicat, a adunat căpeteniile cetăţii şi a urcat la templul Domnului. 21 Au adus şapte viţei, şapte berbeci, şapte miei şi şapte ţapi ca jertfă pentru păcat pentru domnie, pentru sanctuar şi pentru Iúda. Apoi le-a zis fiilor lui Áaron, preoţilor, să le aducă drept ardere de tot pe altarul Domnului. 22 Au înjunghiat boii, iar preoţii au luat sângele şi au stropit altarul; au înjunghiat berbecii şi au stropit cu sânge altarul. 23 Au adus ţapii pentru [jertfa] pentru păcat înaintea regelui şi a adunării, iar ei şi-au impus mâinile peste ei. 24 Preoţii i-au înjunghiat şi au purificat cu sângele lor altarul ca să ispăşească păcatele întregului Israél; căci regele a spus: „Pentru tot Israélul este arderea de tot şi [jertfa] pentru păcat”.

25 I-a pus pe levíţi să stea în casa Domnului cu cimbale, alăute şi harpe, după porunca lui Davíd, a lui Gad, văzătorul regelui, şi a lui Natán, profetul. Căci de la Domnul era porunca prin profeţii săi. 26 Leviţii au stat cu instrumentele lui Davíd, iar preoţii cu trâmbiţele. 27 Ezechía a zis să fie adusă arderea de tot pe altar; şi, când a început arderea de tot, a început şi cântarea Domnului [în sunetul] trâmbiţelor şi al instrumentelor lui Davíd, regele lui Israél. 28 Toată adunarea s-a prosternat, cântăreţii au intonat cântarea şi trâmbiţaşii au sunat din trâmbiţe. Toate acestea, până când s-a terminat [de adus] arderea de tot.

Reluarea cultului

29 Când au terminat [de adus] arderea de tot, regele şi toţi cei care se aflau cu el au îngenunchiat şi s-au prosternat. 30 Regele Ezechía şi căpeteniile le-au zis levíţilor să-l laude pe Domnul prin cuvintele lui Davíd şi ale lui Asáf, văzătorul. Iar ei l-au lăudat cu bucurie, s-au plecat şi s-au prosternat. 31 Ezechía a zis: ,,Acum, după ce v-aţi consacrat Domnului, apropiaţi-vă şi aduceţi jertfe şi mulţumiri în casa Domnului”. Adunarea a adus jertfe şi mulţumiri, iar toţi cei cu inima binevoitoare [au adus] arderi de tot. 32 Numărul arderilor de tot aduse de adunare a fost de şaptezeci de boi, o sută de berbeci şi două sute de miei; toate acestea ca ardere de tot Domnului. 33 Au fost consacrate [Domnului] şase sute de boi şi trei mii de oi. 34 Dar preoţii erau prea puţini şi n-au putut să jupoaie toate [animalele pentru] arderile de tot. I-au ajutat fraţii lor, levíţii, până s-a terminat lucrarea şi până când s-au sfinţit preoţii; căci levíţii erau mai drepţi la inimă decât preoţii, ca să se sfinţească. 35 Chiar şi arderile de tot, grăsimile jertfelor de împăcare, jertfele de băutură pentru arderile de tot erau multe. Astfel a fost reluată slujirea în casa Domnului. 36 Ezechía şi tot poporul s-au bucurat că Dumnezeu pregătise poporul, căci pe neaşteptate s-a întâmplat lucrul [acesta].