Capitolul 3

Construirea templului

1 Solomón a început să construiască templul Domnului la Ierusalím, pe muntele Moría, care îi fusese arătat lui Davíd, tatăl său, în locul pe care îl pregătise Davíd în aria lui Ornán, iebuséul. 2 A început să construiască în luna a doua, în [ziua] a doua, în anul al patrulea al domniei sale. 3 Acestea sunt temeliile pe care Solomón a zidit templul lui Dumnezeu: lungimea – după cóţii măsurii de odinioară – era de şaizeci de cóţi, iar lăţimea, de douăzeci de cóţi. 4 Vestibulul care era în faţă avea lungimea după lăţimea casei, douăzeci de cóţi, iar înălţimea de o sută douăzeci. Şi l-a acoperit pe dinăuntru cu aur curat. 5 Încăperea cea mare a îmbrăcat-o cu lemn de chiparos, a acoperit-o cu aur fin şi a pus deasupra palmieri şi lănţişoare. 6 A acoperit casa cu pietre preţioase ca ornament. Iar aurul era aur din Parváim. 7 A acoperit casa, grinzile, pragurile, pereţii şi uşile cu aur şi a gravat heruvimi pe pereţi.

8 A făcut încăperea Sfintei Sfintelor, a cărei lungime era cât lăţimea casei, douăzeci de cóţi, iar lăţimea ei era de douăzeci de cóţi. A îmbrăcat-o cu aur curat, cam şase sute de talánţi. 9 Greutatea aurului pentru cuie era de cincizeci de sícli. A îmbrăcat cu aur şi camerele de sus. 10 A făcut în încăperea Sfintei Sfintelor doi heruvimi – lucrătură sculptată – şi i-a acoperit cu aur. 11 Aripile heruvimilor aveau o lungime de douăzeci de cóţi. Aripa unuia era lungă de cinci cóţi şi atingea zidul încăperii; cealaltă aripă era lungă de cinci cóţi şi atingea aripa celuilalt heruvim. 12 Aripa celuilalt heruvim era lungă de cinci cóţi şi atingea zidul încăperii; cealaltă aripă era lungă de cinci cóţi şi se unea cu aripa primului heruvim. 13 Aripile întinse ale acestor heruvimi aveau douăzeci de cóţi. Ei stăteau în picioare, cu faţa spre interior.

14 A făcut o perdea din purpură stacojie, roşie şi carmin şi din mătase şi a făcut pe ea heruvimi.

15 A făcut înaintea încăperii doi stâlpi de treizeci şi cinci de cóţi lungime cu un capitel de cinci cóţi în vârf. 16 A făcut reţele în [încăperea] Debír şi le-a pus în vârful stâlpilor; a făcut o sută de rodii şi le-a pus pe reţele. 17 A ridicat stâlpii în faţa templului, unul la dreapta şi unul la stânga. Pe cel din dreapta l-a numit Iachín, iar pe cel din stânga l-a numit Bóaz.