Capitolul 34

Domnia lui Iosía (640 – 609 î.C.)

1 Iosía avea opt ani când a devenit rege şi a fost rege treizeci şi unu de ani la Ierusalím. 2 El a făcut ceea ce este drept în ochii Domnului şi a umblat pe căile lui Davíd, tatăl său: nu s-a abătut nici la dreapta, nici la stânga.

Primele reforme ale lui Iosía

3 În anul al optulea al domniei lui, fiind el încă tânăr, a început să-l caute pe Dumnezeul lui Davíd, tatăl său. În anul al doisprezecelea, a început să purifice Iúda şi Ierusalímul de înălţimi, de Aşére, de chipuri cioplite şi de chipuri turnate. 4 A dărâmat înaintea lui altarele Baálilor şi a tăiat stâlpii care erau deasupra lor; a sfărâmat Aşérele, chipurile cioplite şi chipurile turnate, le-a făcut praf şi a presărat praful pe mormintele celor ce le aduseseră jertfe. 5 A ars oasele preoţilor pe altarele lor. A purificat Iúda şi Ierusalímul. 6 În cetăţile lui Manáse, ale lui Efraím, ale lui Simeón şi chiar ale lui Neftáli şi în satele lor din împrejurimi, 7 a dărâmat altarele, a făcut bucăţi Aşérele şi chipurile cioplite şi le-a făcut praf. A tăiat toţi stâlpii în toată ţara lui Israél, apoi s-a întors la Ierusalím.

Lucrările de la templu

8 În al optsprezecelea an al domniei lui, după ce a purificat ţara şi casa, i-a trimis pe Şafán, fiul lui Aţalía, pe Maaséia, căpetenia cetăţii, şi pe Ióah, fiul lui Ioaház, cronicarul, să întărească templul Domnului Dumnezeului său. 9 Au mers la marele preot Hilchía şi au dat argintul adus în casa lui Dumnezeu (pe care-l adunaseră levíţii care păzeau pragul) de la Manáse şi Efraím, de la tot restul lui Israél, de la întregul Iúda, din Beniamín şi de la locuitorii Ierusalímului. 10 L-au dat în mâna celor care făceau lucrarea, celor care supravegheau casa Domnului. [Aceştia] l-au dat celor care făceau lucrarea, care lucrau în casa Domnului pentru refacerea şi repararea casei. 11 [Aceştia] l-au dat tâmplarilor, constructorilor, cumpărătorilor de piatră cioplită şi lemn pentru îmbinări şi pentru grinzi, pentru casele pe care le stricaseră regii lui Iúda.

12 Oamenii au lucrat cinstit lucrarea lor. Supraveghetori erau Iáhat şi Obadía, levíţi dintre fiii lui Merári, Zaharía şi Meşulám, dintre fiii lui Chehát, ca să urmărească. Toţi levíţii erau pricepuţi la instrumente muzicale. 13 Ei erau [responsabili] peste cei care cărau, supraveghetori peste toţi cei care lucrau în fiecare lucrare. Secretari, scribi şi uşieri erau dintre levíţi.

14 Când au scos argintul care fusese adus în casa Domnului, preotul Hilchía a găsit Cartea Legii Domnului [dată] prin Moise. 15 Atunci, Hilchía i-a spus lui Şafán, secretarul: „Am găsit Cartea Legii în casa Domnului”. Apoi, Hilchía i-a dat lui Şafán cartea. 16 Şafán a adus regelui cartea şi l-a informat pe rege, zicând: „Tot ceea ce li s-a dat slujitorilor tăi, ei fac. 17 Au vărsat argintul care se afla în casa Domnului şi l-au dat în mâna supraveghetorilor şi a celor care făceau lucrarea”. 18 Şafán, secretarul, i-a adus la cunoştinţă regelui: „Preotul Hilchía mi-a dat o carte”. Şafán a citit-o înaintea regelui.

19 Când regele a auzit cuvintele legii, şi-a sfâşiat hainele. 20 Apoi regele le-a poruncit lui Hilchía, lui Ahicám, fiul lui Şafán, lui Abdón, fiul lui Micá, lui Şafán, secretarul, şi lui Asaía, slujitorul regelui: 21 „Mergeţi şi căutați-l pe Domnul pentru mine şi pentru restul lui Israél şi al lui Iúda cu privire la cuvintele acestei cărţi care a fost găsită. Căci mare este mânia Domnului şi gata să se verse peste noi, pentru că părinţii noştri n-au păzit cuvântul Domnului şi n-au împlinit tot ceea ce este scris în cartea aceasta.

Oracolul profetesei Húlda

22 Hilchía şi cei [trimişi] de rege s-au dus la Húlda, profetesa, soţia lui Şalúm, fiul lui Tochehát, fiul lui Hásra, îngrijitorul veşmintelor. Ea locuia la Ierusalím, în a doua [parte a cetăţii], şi i-au vorbit despre aceasta. 23 Ea le-a răspuns: ,,Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél: «Spuneţi-i omului care v-a trimis la mine: 24 ‹Aşa vorbeşte Domnul: ‘Iată, voi trimite răul asupra acestui loc şi asupra locuitorilor săi, toate blestemele care sunt scrise în cartea pe care au citit-o înaintea regelui lui Iúda! 25 Pentru că m-au părăsit şi au adus tămâie altor dumnezei, mâniindu-mă prin toate lucrărilor mâinilor lor. Mânia mea se va revărsa împotriva locului acestuia şi nu se va stinge’› ». 26 Dar regelui lui Iúda care v-a trimis să-l căutați pe Domnul aşa să-i spuneţi: «Aşa vorbeşte Domnul Dumnezeul lui Israél despre cuvintele pe care le-ai auzit: 27 ‹Pentru că inima ta s-a înduioşat, pentru că te-ai umilit înaintea Domnului când ai ascultat cuvintele mele împotriva acestui loc şi împotriva locuitorilor săi, te-ai umilit înaintea mea, ţi-ai sfâşiat hainele şi ai plâns înaintea mea şi eu te-am auzit – oracolul Domnului –, 28 iată, te voi adăuga la părinţii tăi, vei fi adăugat în pace în mormântul tău şi ochii tăi nu vor vedea tot răul pe care îl voi aduce asupra acestui loc şi asupra locuitorilor săi› »”. Iar ei i-au adus regelui această veste.

Reînnoirea alianţei

29 Regele a trimis şi i-a adunat pe toţi bătrânii lui Iúda şi ai Ierusalímului. 30 Regele a urcat la templul Domnului împreună cu toţi oamenii lui Iúda şi locuitorii Ierusalímului, preoţii, levíţii şi tot poporul, de la cel mai mare până la cel mai mic. A citit înaintea lor toate cuvintele din Cartea Alianţei care fusese găsită în templul Domnului. 31 Regele a stat lângă coloană şi a încheiat alianţa înaintea Domnului că-l va urma pe Domnul şi va păzi poruncile lui, mărturiile lui şi hotărârile sale din toată inima şi din tot sufletul, împlinind cuvintele alianţei care sunt scrise în această carte. 32 Şi i-a făcut pe toţi cei care se aflau în Ierusalím [să consimtă]. Iar toţi locuitorii Ierusalímului au făcut după alianţa lui Dumnezeu, Dumnezeul părinţilor lor. 33 Iosía a îndepărtat toate lucrurile abominábile din toate ţinuturile care aparţineau fiilor lui Israél şi a făcut ca toţi cei care se aflau în Israél să-l slujească pe Domnul Dumnezeul lor. În tot timpul vieţii lui, nu s-au abătut de la a-l urma pe Domnul Dumnezeul părinţilor lor.