Capitolul 36

SITUAŢIA ISRAÉLULUI LA SFÂRŞITUL MONARHIEI

Ioaház (609 î.C.)

1 Poporul ţării l-a luat pe Ioaház, fiul lui Iosía, şi l-a făcut rege la Ierusalím în locul tatălui său. 2 Ioaház avea douăzeci şi trei de ani când a devenit rege şi a fost rege trei luni la Ierusalím. 3 Regele Egiptului l-a îndepărtat [de la tronul] din Ierusalím şi a impus un tribut peste ţară de o sută de talánţi de argint şi un talánt de aur. 4 Regele Egiptului l-a făcut rege peste Iúda şi Ierusalím pe Eliachím, fratele lui [Ioaház], şi i-a schimbat numele în Ioiachím. Néco l-a luat pe fratele său Ioaház şi l-a dus în Egipt.

Ioiachím (608 – 597 î.C.)

5 Ioiachím avea douăzeci şi cinci de ani când a devenit rege şi a fost rege unsprezece ani la Ierusalím. El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului său. 6 Nabucodonosór, regele Babilónului, a urcat împotriva lui şi l-a legat cu lanţuri de bronz ca să-l ducă în Babilón. 7 Nabucodonosór a dus în Babilón obiecte din casa Domnului şi le-a pus în palatul lui din Babilón. 8 Celelalte fapte ale lui Ioiachím, lucrurile abominábile pe care le-a făcut şi ce s-a găsit la el, iată-le scrise în Cartea Regilor lui Israél şi ai lui Iúda. Şi a devenit rege Ioiachín, fiul său, în locul lui.

Ioiachín (597 î.C.)

9 Ioiachín avea opt ani când a devenit rege şi a fost trei luni şi zece zile la Ierusalím. El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului. 10 La începutul anului, regele Nabucodonosór l-a adus în Babilón împreună cu obiectele preţioase ale casei Domnului. Şi l-a făcut pe Sedecía, fratele lui [Ioiachín], rege peste Iúda şi Ierusalím.

Sedecía (597 – 587 î.C.)

11 Sedecía avea douăzeci şi unu de ani când a devenit rege şi a fost rege unsprezece ani la Ierusalím. 12 El a făcut ceea ce este rău în ochii Domnului Dumnezeului său şi nu s-a umilit în faţa lui Ieremía, profetul, [care vorbea] din partea Domnului. 13 S-a răzvrătit chiar împotriva regelui Nabucodonosór, care l-a făcut să jure pe Dumnezeu. Şi-a înţepenit grumazul şi şi-a împietrit inima, ca să nu se întoarcă la Domnul Dumnezeul lui Israél.

14 Chiar şi toate căpeteniile preoţilor şi poporul au înmulţit infidelităţile, după lucrurile abominábile ale popoarelor. Au profanat casa Domnului, pe care o sfinţise în Ierusalím. 15 Domnul Dumnezeul părinţilor lor i-a trimis la ei pe mesagerii săi ca să-i trezească şi să-i trimită, pentru că îi era milă de poporul său şi de lăcaşul său. 16 Dar ei şi-au bătut joc de trimişii lui Dumnezeu, i-au dispreţuit cuvintele şi i-au luat în râs pe profeţii lui, până când a venit mânia Domnului asupra poporului său şi nu a mai fost leac.

Ruinarea

17 Atunci, l-a făcut pe regele caldéilor să urce împotriva lor; el i-a ucis pe tinerii lor cu sabia în interiorul sanctuarului lor. Nu a avut milă nici de tânăr, nici de fecioară, nici de bătrân şi nici de cel cu capul cărunt. Pe toţi i-a dat în mâna lui. 18 [Nabucodonosór] a dus în Babilón toate obiectele din casa Domnului, cele mari şi cele mici, vistieriile casei Domnului şi vistieriile regelui şi ale căpeteniilor lui. 19 Au ars casa lui Dumnezeu, au dărâmat zidul Ierusalímului; au ars în foc toate clădirile sale şi a nimicit toate obiectele sale preţioase. 20 Pe cei care au scăpat de sabie, Nabucodonosór i-a dus captivi în Babilón. Ei i-au fost sclavi lui şi ai fiilor săi până la stăpânirea regatului perşilor, 21 ca să se împlinească cuvântul Domnului [rostit] prin gura lui Ieremía, până când ţara îşi va ispăşi [zilele] sale de sabát; în toate zilele dezolării ei, se va odihni până se vor împlini şaptezeci de ani.

Porunca lui Círus

22 În primul an al lui Círus, regele perşilor, ca să se împlinească cuvântul Domnului [rostit] prin gura lui Ieremía, Domnul a mişcat duhul lui Círus, regele perşilor, care a pus să se transmită o veste în toată stăpânirea lui, chiar şi în scris, zicând: 23 „Aşa vorbeşte Círus, regele perşilor: «Domnul Dumnezeul cerurilor mi-a dat toate domniile pământului şi m-a însărcinat să-i construiesc o casă la Ierusalím, în Iúda. Oricine dintre voi este din poporul său, Domnul Dumnezeul său să fie cu el: poate pleca [acolo]!»”.