Capitolul 3

II. AVERTISMENTE ȘI AMENINȚĂRI PENTRU ISRAÉL

Alegere și pedeapsă

1 „Ascultaţi cuvântul acesta

pe care îl spune Domnul împotriva voastră,

fii ai lui Israél,

împotriva întregii familii pe care

am scos-o din țara Egiptului!

2 Numai pe voi v-am cunoscut

dintre toate familiile pământului;

de aceea, vă voi pedepsi

pentru toate nelegiuirile voastre.

Vocația profetică este irezistibilă

3 Oare pot merge doi împreună

fără ca să se cunoască?

4 Rage oare leul dacă nu are pradă?

Își înalță puiul de leu glasul

din vizuina lui

dacă nu a capturat [ceva]?

5 Cade oare pasărea în lațul

de pe pământ

dacă nu există o capcană pentru ea?

Se ridică lațul de la pământ

dacă nu a capturat ceva?

6 Dacă sună trâmbița în cetate,

nu tremură poporul?

Dacă se întâmplă un rău în cetate,

nu lucrează Domnul?

7 Domnul Dumnezeu nu face nimic

fără să le reveleze planul său

slujitorilor săi, profeților.

8 Leul rage; cine nu se va teme?

Domnul Dumnezeu vorbește;

cine nu va profeți?

Samaría cea coruptă va pieri

9 Faceți să se audă

deasupra palatelor din Așdód

și deasupra palatelor

din țara Egiptului!

Spuneți: „Adunați-vă pe munții

din Samaría

și vedeți panică mare în mijlocul ei

și oprimări în interiorul său”.

10 Nu știu să facă ceea ce este drept;

adună violență, jaf este în palatele lor.

11 De aceea,

așa zice Domnul Dumnezeu:

„Cel care oprimă este în jurul țării;

va face să se coboare de la tine forța

și vor fi prădate palatele tale”.

12 Așa spune Domnul:

„După cum păstorul salvează

din gura leului două picioare

sau o bucată de ureche,

așa se vor salva fiii lui Israél

care locuiesc în Samaría,

pe o parte din pat

și pe o stofă de pe divan.

Împotriva cetății Bétel și a caselor luxoase

13 Ascultați și dați mărturie

în casa lui Iacób

– oracolul Domnului

Dumnezeu, Dumnezeul Sabaót –

14 că în ziua în care voi pedepsi

nelegiuirile lui Israél,

voi pedepsi altarele din Bétel,

vor fi frânte coarnele altarului

și vor cădea la pământ.

15 Voi lovi casa de iarnă și casa de vară;

va pieri casa de fildeș

și vor dispărea case multe”

– oracolul Domnului.