Capitolul 9

A cincea viziune: căderea sanctuarului

1 L-am văzut pe Domnul

stând pe altar.

Și a zis: „Lovește capitelul,

să se cutremure stâlpii

și să fie sfărâmați peste capul tuturor!

Iar după ei, îi voi ucide cu sabia:

nu va fi nimeni dintre ei

care să fugă

și niciunul nu va scăpa dintre ei.

2 Chiar dacă ar coborî

în locuința morților,

mâna mea îi va lua de acolo;

și dacă s-ar urca la ceruri,

de acolo îi voi face să coboare.

3 Dacă s-ar ascunde

pe vârful Carmélului,

îi voi căuta și-i voi lua de acolo.

Dacă s-ar sustrage din fața ochilor mei pe fundul mării,

acolo îi voi porunci șarpelui

și-i va mușca.

4 Dacă ar merge în captivitate

înaintea dușmanilor lor,

acolo voi porunci sabiei și-i va ucide;

voi pune ochii mei asupra lor spre rău, și nu spre bine.

Doxologie

5 Domnul Dumnezeul Sabaót

atinge pâmântul și el se topește;

Jelesc toți cei care locuiesc pe el.

Se va ridica precum Nílul întreg

și va reveni ca Nílul Egiptului.

6 Cel care-și construiește scări în ceruri,

el a întemeiat bolta peste pământ;

el este cel care cheamă apele mării

și le revarsă pe fața pământului,

Domnul este numele lui.

Toți păcătoșii vor pieri

7 Oare nu sunteți voi pentru mine ca fiii etiopienilor, fii ai lui Israél?

Oare nu l-am scos pe Israél din țara Egiptului, pe filisténi, din Caftór și pe Arám, din Chir? 8 Iată, ochii Domnului Dumnezeu sunt împotriva domniei păcătoase! O voi nimici de pe fața pământului, dar nu voi nimici de tot casa lui Iacób – oracolul Domnului.

9 Căci, iată, voi scutura între toate

popoarele casa lui Israél, așa cum se scutură ciurul

și nu cade nicio pietricică la pământ.

10 De sabie vor muri toți păcătoșii poporului meu care zic: «Nu se va apropia și nu va veni în mijlocul nostru răul».

IV. PERSPECTIVE DE RESTAURARE

11 În ziua aceea, voi face să se ridice cortul căzut al lui Davíd.

Voi zidi spărturile sale,

ruinele le voi ridica

și îl voi reconstrui ca în zilele

de odinioară,

12 ca să ia în stăpânire restul lui Edóm

și toate neamurile asupra cărora este invocat numele meu

– oracolul Domnului care face aceasta.

13 Iată, vin zile – oracolul Domnului –

când cel care ară îl va ajunge

pe cel care seceră,

cel care calcă strugurii în teasc,

pe cel care seamănă!

Munții vor picura vin și colinele se vor topi.

14 Îl voi întoarce din captivitate

pe poporul meu, Israél.

Vor reconstrui cetățile devastate

și vor locui;

vor planta vii și vor bea vinul lor,

vor face grădini și vor mânca fructele lor.

15 Îi voi planta în pământul lor

și nu vor mai fi smulși din pământul lor pe care li l-am dat”

– spune Domnul Dumnezeul tău.