Capitolul 15

Îngerii cu ultimele plăgi

1 Apoi am văzut în cer un alt semn mare şi minunat: şapte îngeri care aveau şapte plăgi, cele din urmă, căci cu ele s-a terminat mânia lui Dumnezeu.

2 Şi am văzut ceva ca o mare de sticlă amestecată cu foc, iar cei care au învins Fiara, chipul ei şi numărul numelui ei, stăteau [în picioare] pe marea de sticlă având harpele lui Dumnezeu. 3 Ei cântă cântarea lui Moise, slujitorul lui Dumnezeu, şi cântarea Mielului, spunând:

„Mari şi minunate sunt lucrările tale,

Doamne Dumnezeule atotputernic!

Drepte şi adevărate sunt căile tale, rege al neamurilor!

4 Cine nu se va teme, Doamne, şi nu va glorifica numele tău?

Căci numai tu eşti sfânt!

Toate neamurile vor veni şi se vor prosterna înaintea ta

pentru că ai făcut cunoscute judecăţile tale”.

5 Şi după acestea am văzut: s-a deschis în ceruri templul Cortului mărturiei, 6 iar din templu au ieşit cei şapte îngeri care aveau cele şapte plăgi. Erau îmbrăcaţi în in curat, strălucitor şi încinşi la piept cu [cingători] de aur. 7 Una dintre cele patru fiinţe le-a dat celor şapte îngeri şapte cupe de aur pline cu mânia Domnului Dumnezeu care este viu în vecii vecilor. 8 Şi s-a umplut templul de fum din gloria lui şi din puterea lui şi nimeni nu a putut să intre în templu până când se vor sfârşi cele şapte plăgi ale celor şapte îngeri.