Capitolul 17

JUDECAREA ŞI CONDAMNAREA BABILÓNULUI

Renumita cetate păcătoasă

1 Şi a venit unul dintre cei şapte îngeri care aveau cele şapte cupe şi a vorbit cu mine, spunându-mi: „Vino, îţi voi arăta judecata desfrânatei celei mari care stă pe ape multe, 2 cu care s-au desfrânat regii pământului, iar locuitorii de pe pământ s-au îmbătat cu vinul desfrânării ei”. 3 Şi m-a dus în duh într-un pustiu. Am văzut acolo o femeie aşezată pe o Fiară de un roşu aprins, acoperită cu nume de blasfemie, având şapte capete şi zece coarne. 4 Iar femeia era îmbrăcată în purpură şi în roşu aprins, împodobită cu aur, cu pietre preţioase şi mărgăritare. Avea în mână un potir din aur plin cu lucrurile abominabile şi necurăţiile desfrânării sale. 5 Pe frunte avea scris un nume misterios: „Babilónul cel mare, mama desfrânatelor şi a lucurilor abominabile ale pământului”. 6 Şi am văzut femeia îmbătată de sângele sfinţilor şi de sângele martirilor lui Isus.

Şi mult m-am mirat când am văzut-o. 7 Dar îngerul mi-a zis: „De ce te miri? Îţi voi spune misterul femeii şi al Fiarei care o poartă, care are şapte capete şi zece coarne. 8 Fiara pe care ai văzut-o era şi nu mai este. Se vor ridica din abis ca să meargă spre pieire. Iar locuitorii pământului al căror nume nu a fost scris în cartea vieţii de la întemeierea lumii vor fi cuprinşi de uimire văzând Fiara care era şi nu mai este, dar va veni din nou. 9 Aici [trebuie] o minte care să aibă înţelepciune! Cele şapte capete sunt şapte munţi pe care era aşezată femeia. Mai sunt şi şapte regi. 10 Cinci au căzut, unul este, celălalt încă nu a venit, iar când va veni, trebuie să rămână puţin [timp].

11 Fiara care era şi care nu mai este, chiar ca al optulea [rege] este. El este dintre cei şapte şi merge spre pieire; 12 iar cele zece coarne pe care le-ai văzut sunt zece regi care n-au primit încă domnia, însă vor primi putere ca a unui rege, pentru o oră, împreună cu Fiara.

13 Aceştia au un singur plan: să dea puterea şi autoritatea lor Fiarei. 14 Ei vor duce război împotriva Mielului, dar Mielul îi va învinge pentru că este Domnul domnilor şi Regele regilor şi cei care sunt împreună cu el sunt chemaţi, aleşi şi credincioşi”.

15 Apoi mi-a zis: „Apele pe care le-ai văzut şi pe care stă desfrânata sunt popoare şi mulţimi, neamuri şi limbi. 16 Cele zece coarne pe care le-ai văzut şi Fiara o vor urî pe desfrânată, o vor face să fie părăsită şi goală, vor devora carnea ei şi o vor arde în foc, 17 pentru că Dumnezeu le-a pus în inimă să-i îndeplinească planul şi, făcând acelaşi plan, să dea autoritatea lor Fiarei până când vor fi împlinite cuvintele lui Dumnezeu. 18 Iar femeia pe care ai văzut-o este cetatea cea mare care are autoritate peste regii pământului”.