Capitolul 3

1 Doamne Atotputernic, Dumnezeul lui Israél, un suflet în chinuri și un duh în necazuri a strigat către tine. 2 Ascultă, Doamne, și îndură-te, căci am păcătuit înaintea ta! 3 Doamne, tu rămâi în veci, iar noi pierim în veci. 4 Doamne Atotputernic, Dumnezeul lui Israél, ascultă rugăciunea celor morți ai lui Israél și a fiilor celor care au păcătuit înaintea ta și nu au ascultat glasul Domnului Dumnezeului lor și s-au lipit de noi relele. 5 Nu-ţi aminti de nedreptăţile părinţilor noştri, ci adu-ţi aminte de mâna ta şi de numele tău în acest timp! 6 Căci tu, Doamne, eşti Dumnezeul nostru și noi îți înălțăm imnuri, Doamne. 7 De aceea ai pus teama de tine în inima noastră, ca să invocăm numele tău și să-ți înălțăm imnuri în deportarea noastră, căci am întors din inimile noastre toată nedreptatea părinților noștri care au păcătuit înaintea ta. 8 Iată-ne astăzi în deportarea noastră! Nu ne împrăștia spre ocară, spre batjocură și spre pedeapsă, după toată nedreptatea părinților noștri care s-au îndepărtat de Domnul Dumnezeul nostru!

III. ÎNȚELEPCIUNEA LUI ISRAÉL

9 Ascultă, Israél, poruncile vieții!

Pleacă-ți urechile să cunoști chibzuința!

10 Ce este, Israél? De ce ești în țara străinilor?

Ai îmbătrânit într-o altă țară!

11 Ai fost întinat cu cei morți și ai fost numărat

cu cei din locuința morților.

12 Ai părăsit izvorul înțelepciunii.

13 Dacă ai fi umblat pe calea lui Dumnezeu,

ai fi locuit în pace pentru totdeauna.

14 Învață unde este chibzuința,

unde este tăria și unde este înțelegerea,

ca să cunoști în același timp

unde este lungimea de zile și viața,

unde este lumina ochilor și pacea!

15 Cine a găsit locul ei

și cine a intrat în vistieriile ei?

16 Unde sunt principii neamurilor

și cei care stăpânesc peste animalele

care sunt pe pământ,

17 cei care se joacă cu păsările cerului

și cei care adună în vistierii argint

și aur – în care oamenii

și-au pus încrederea – și nu este limită

pentru proprietatea lor?

18 Cei care lucrează argintul

și se îngrijorează [pentru el],

ale căror lucrări sunt de nepătruns?

19 Au dispărut și au coborât în locuința morților

și alții s-au ridicat în locul lor.

20 Cei mai tineri au văzut lumina

și au locuit pe pământ,

dar calea științei nu au cunoscut-o.

21 Nici nu au înțeles cărările ei,

nici nu au ajuns la ea;

fiii lor au ajuns departe de calea lor.

22 Nu s-a auzit în Canaán

și nici nu s-a văzut în Temán.

23 Nici fiii lui Agár care caută

înțelegerea pe pământ,

nici negustorii din Merán și Temán,

născocitorii de povești

și căutătorii înțelepciunii,

nu au cunoscut calea înțelepciunii

și nu și-au amintit de cărările ei.

24 O, Israél, cât este de mare casa

lui Dumnezeu și cât de larg

este locul proprietății sale!

25 Mare și fără capăt,

înalt și fără măsură.

26 Acolo s-au născut giganții cei renumiți,

cei care de la început erau mari

la statură și pricepuți la război.

27 Nu pe aceștia i-a ales Dumnezeu

și nu le-a dat calea științei.

28 Au pierit pentru că nu au avut chibzuință,

au pierit din cauza nechibzuinței lor.

29 Cine a urcat la cer și a luat-o

și cine a coborât-o din nori?

30 Cine a trecut dincolo de mare și a găsit-o

și cine o va lua cu aur ales?

31 Nu este cine să cunoască a sa cale

și nici cine să ia în considerație cărarea ei.

32 Cel care cunoaște totul o cunoaște,

a descoperit-o prin înțelegerea lui;

cel care a pregătit pământul

pentru timpul dintotdeauna

și care a umplut [pământul]

cu animale patrupede.

33 Cel care trimite lumina și ea pleacă,

o cheamă și ea ascultă tremurând.

34 Stelele strălucesc la străjile lor

și ei se bucură.

35 Le-a chemat și ele au zis: „Iată-ne!”,

strălucesc cu bucurie

pentru cel care le-a făcut.

36 Acesta este Dumnezeul nostru,

nu este altul

care să fie comparat cu el.

37 A descoperit toată calea științei

și i-a dat-o lui Iacób, slujitorul lui,

lui Israél, cel care este iubit de el.

38 După aceasta, s-a arătat pe pământ

și a trăit printre oameni.