Capitolul 5

1 Dezbracă, Ierusalím, haina plânsetului tău și a oprimării tale

și îmbracă frumusețea gloriei

care vine de la Dumnezeu

pentru totdeauna!

2 Învăluie-te cu mantia dreptății

care vine de la Dumnezeu,

pune pe capul tău diadema

gloriei Celui Veșnic!

3 Căci Dumnezeu va arăta

la tot ce este sub cer strălucirea ta.

4 Căci numele tău va fi chemat de către

Dumnezeu pentru totdeauna:

„Pacea dreptății” și „Gloria pietății”.

5 Ridică-te, Ierusalím, și stai pe înălțime!

Privește spre răsărit

și vezi adunându-se copiii tăi

de la apusul soarelui până la răsărit la cuvântul Celui Sfânt,

bucurându-se

de memorialul lui Dumnezeu!

6 Au plecat de la tine pe jos,

duși de dușmani,

dar Dumnezeu îi aduce la tine

purtați cu glorie ca pe un tron regal.

7 Dumnezeu a hotărât să coboare

orice munte înalt și colinele veșnice,

să umple văile ca să niveleze pământul,

ca Israél să înainteze în siguranță

spre gloria lui Dumnezeu.

8 Pădurile și orice copac plăcut

mirositor îi fac umbră lui Israél

la porunca lui Dumnezeu.

9 Dumnezeu îl va conduce pe Israél

cu bucurie în lumina gloriei sale,

cu îndurarea și dreptatea

care vin de la el.