Capitolul 12

Beneficii

1 Dacă faci bine, să ştii pentru cine faci

şi vei avea har pentru cele bune ale tale!

2 Fă bine celui pios şi vei afla răsplată:

dacă nu de la el, de la Cel Preaînalt.

3 Cele bune nu sunt pentru cel care perseverează în rele

şi care uită de caritate.

4 Dă-i celui pios

şi nu veni în ajutorul celui păcătos!

5 Fă bine celui umil şi nu-i da celui nelegiuit!

Ţine-ţi pâinile şi nu i le da, ca să nu te stăpânească prin ele,

căci vei afla un rău dublat pentru toate cele bune pe care i le-ai făcut!

6 Căci şi Cel Preaînalt îi urăşte pe cei păcătoşi

şi celor nelegiuiţi le dă pedeapsă,

îi păstrează pentru ziua pedepsirii lor.

7 Dă-i celui bun

şi nu veni în ajutorul celui păcătos!

Prietenii adevăraţi şi cei falşi

8 Prietenul nu [trebuie] pedepsit în cele bune

şi duşmanul nu [trebuie] ascuns în cele rele.

9 Când un om este la bine, duşmanii lui sunt în tristeţe,

iar când este la rău, şi prietenul lui se îndepărtează.

Prosperitatea economică

10 Nu te încrede în duşmanul tău în veci,

căci precum bronzul se deteriorează, aşa şi nelegiuirea lui!

11 Chiar dacă se umileşte şi umblă încovoiat,

sufletul tău să fie pregătit şi să se păzească de el,

şi vei fi pentru el precum cel care curăţă o oglindă

şi vei şti că nu rămâne ruginită până la sfârşit.

12 Nu-l aşeza lângă tine ca, întorcându-te, să nu-ţi ia locul!

Nu-l aşeza la dreapta ta, ca nu cumva să caute scaunul tău

şi la sfârşit să recunoşti cuvintele mele

şi să ai remuşcări din cauza vorbelor mele!

13 Cine se îndură de un vrăjitor muşcat de şarpe

sau de toţi cei care se apropie de fiare?

14 Aşa se întâmplă cu cel care se apropie de un om păcătos

şi se conformează cu păcatele lui!

15 Un ceas rămâne cu tine

şi, dacă te înclini, nu suportă.

16 Duşmanul este dulce cu buzele sale,

dar în inima lui plănuieşte să te întoarcă spre groapă.

Duşmanul plânge cu ochii,

dar, dacă găseşte timpul potrivit, nu se va sătura de sânge.

17 Dacă ţi se întâmplă ceva rău, îl vei găsi primul acolo

şi, ca şi cum te-ar ajuta, te va apuca de călcâi.

18 Va clătina din cap şi va bate din palme,

va şuşoti multe şi-şi va schimba faţa.