Capitolul 2

Teama de Dumnezeu în timpul încercării

1 Fiule, dacă te apropii să-i slujeşti Domnului,

pregăteşte-ţi sufletul pentru încercare!

2 Îndreaptă-ţi inima şi fii perseverent,

nu te grăbi în timpul pericolului!

3 Alipeşte-te de el şi nu sta departe,

ca să fii mărit în cele din urmă ale tale!

4 Primeşte tot ceea ce vine asupra ta

şi fii îndelung răbdător în vicisitudinile umilinţei tale!

5 Căci aurul se încearcă în foc,

iar cei plăcuţi [Domnului], în cuptorul umilinţei.

În boli şi în sărăcie, fii încrezător în el!

6 Crede în el şi el îţi va veni în ajutor,

îndreaptă căile tale şi speră în el!

7 Cei care vă temeţi de Domnul aşteptaţi îndurarea lui!

Nu vă abateţi, ca să nu cădeţi!

8 Cei care vă temeţi de Domnul încredeţi-vă în el

şi nu va lipsi răsplata voastră!

9 Cei care vă temeţi de Domnul speraţi în cele bune,

în bucuria veşnică şi în îndurare!

Căci dar veşnic cu veselie este recompensa lui.

10 Priviţi la generaţiile din vechime şi vedeţi:

este cineva care s-a încrezut în Domnul, şi a fost făcut de ruşine?

Sau cineva care a rămas în teama de el, şi a fost părăsit?

Sau cineva care l-a invocat, şi el l-a trecut cu vederea?

11 Pentru că Domnul este milostiv şi îndurător,

iartă păcatele şi mântuieşte în timpul strâmtorării.

12 Vai de inimile fricoase, de mâinile neglijente

şi de păcătosul care umblă pe două căi!

13 Vai de inima neglijentă, căci nu crede;

de aceea nu va fi ocrotită!

14 Vai de voi, care faceţi să piară răbdarea!

Ce veţi face când vă va vizita Domnul?

15 Cei care se tem de Domnul nu sunt neascultători faţă de cuvintele lui

şi cei care-l iubesc păzesc căile sale.

16 Cei care se tem de Domnul vor căuta plăcerea lui,

iar cei care-l iubesc se vor îndestula de lege.

17 Cei care se tem de Domnul îşi vor pregăti inimile

şi înaintea lui îşi vor umili sufletele.

18 Să cădem în mâinile Domnului, şi nu în mâinile oamenilor,

căci precum este măreţia lui, tot aşa este şi îndurarea lui!