Capitolul 25

Proverbe

1 Prin trei [lucruri] m-am înfrumuseţat

şi m-am ridicat frumoasă înaintea Domnului şi a oamenilor:

unanimitatea fraţilor, prietenia vecinilor,

femeia şi bărbatul care se înţeleg între ei.

2 Trei tipuri de [oameni] a urât sufletul meu şi am fost provocată de viaţa lor:

săracul arogant, bogatul mincinos şi bătrânul adulter, lipsit de înţelegere.

Bătrânii

3 În tinereţe nu ai adunat:

cum ai putea găsi la bătrâneţea ta?

4 Cât este de frumoasă judecata la cei cărunţi

şi cunoaşterea sfatului, la cei bătrâni!

5 Cât de frumoasă este înţelepciunea bătrânilor,

gândirea şi sfatul, pentru cei cinstiţi!

6 Cununa bătrânilor este multa experienţă

şi mândria lor este teama de Domnul.

Proverb numeric

7 Nouă situaţii m-au făcut fericită în inimă

şi pe a zecea o voi spune cu limba:

omul care se bucură de copii

şi care, fiind viu, priveşte la căderea duşmanilor.

8 Fericit cel care locuieşte împreună cu o femeie chibzuită,

care nu a alunecat cu limba şi nu i-a slujit unuia nevrednic de el!

9 Fericit cel care a găsit inteligenţa

şi care povesteşte în urechile celor care-l ascultă!

10 Cât de mare este cel care a aflat înţelepciunea!

Dar nu este [nimeni] mai presus decât cel care se teme de Domnul.

11 Teama de Domnul depăşeşte orice,

cel care o stăpâneşte, cu cine poate fi asemănat?

12 Teama de Domnul este începutul iubirii lui,

dar credinţa este începutul alipirii de el.

Femeile

13 Orice rană, dar nu rana inimii,

şi orice răutate, dar nu răutatea femeii!

14 Orice mizerie, dar nu mizeria din partea celor care ne urăsc,

orice răzbunare, dar nu răzbunarea duşmanilor!

15 Nu este venin [mai rău] decât veninul şarpelui

şi nu este mânie mai presus de mânia femeii.

16 Mi-ar plăcea [mai degrabă] să locuiesc cu leul şi cu dragonul

decât să locuiesc cu o femeie rea.

17 Răutatea femeii îi schimbă înfăţişarea şi-i întunecă faţa,

[devenind] ca a unui urs.

18 În mijlocul vecinilor săi, soţul ei şade

şi, fără voie, suspină cu amărăciune.

19 Orice răutate este mică faţă de răutatea femeii.

O, dacă ar cădea asupra ei moştenirea celui păcătos!

20 Urcuş nisipos pentru picioarele bătrânului,

astfel este femeia vorbăreaţă pentru bărbatul tăcut.

21 Să nu te laşi atras de frumuseţea femeii

şi să nu tânjeşti după femeie!

22 Mânie, neobrăzare şi mare ruşine

este dacă femeia îl întreţine pe soţul ei.

23 Inimă umilită, faţă întristată

şi rană a inimii este o femeie rea.

Mâini înţepenite şi genunchi paralizaţi,

aşa este aceea care nu-şi face fericit soţul.

24 De la femeie este începutul păcatului

şi prin ea murim cu toţii.

25 Nu da drumul apei şi nici femeii rele îngăduinţa!

26 Dacă nu umblă după indicaţiile tale, tai-o de la trupul tău!