Capitolul 28

1 Cel care se răzbună va afla răzbunare din partea Domnului

şi el, care ţine cont, va ţine cont de păcatele lui.

2 Iartă-i aproapelui tău nedreptatea

şi, atunci când te vei ruga, păcatele îţi vor fi dezlegate!

3 Omul păstrează mânie împotriva [altui] om

şi [îndrăzneşte] să caute vindecare de la Domnul?

4 El nu are milă faţă de un om asemenea lui

şi [îndrăzneşte] să se roage pentru păcatele lui?

5 El, care este carne, păstrează ranchiună:

cine se va milostivi de păcatele sale?

6 Aminteşte-ţi de cele din urmă și încetează să urăşti!

[Aminteşte-ţi] de putreziciune şi de moarte

şi rămâi [în urmarea] poruncilor!

7 Aminteşte-ţi de porunci şi nu-l urî pe aproapele,

de alianţa Celui Preaînalt şi treci peste eroare.

Certurile

8 Stai departe de ceartă şi-ţi vei împuţina păcatele!

Omul mânios aprinde cearta.

9 Bărbatul păcătos îi va tulbura pe prieteni

şi, în mijlocul celor care trăiesc în pace, va arunca discordie.

10 După lemn, aşa se aprinde focul;

după încăpăţânare se aprinde cearta;

după puterea omului este mânia lui,

după bogăţie se înalţă mânia lui.

11 Vrajba aţâţată aprinde focul

şi cearta aţâţată varsă sânge.

12 Dacă sufli peste o scânteie, se aprinde,

dar dacă scuipi peste ea, se stinge;

însă amândouă ies din gura ta.

Limba

13 Blestemă-i pe bârfitor şi pe duplicitar,

căci pe mulţi care trăiau în pace i-au pierdut!

14 Limba care calomniază i-a clătinat pe mulţi

şi i-a rătăcit din neam în neam,

a dărâmat cetăţi întărite şi a răsturnat casele celor mari.

15 Limba celui care calomniază le-a alungat pe femeile bărbătoase

şi le-a lipsit de [rodul] trudelor lor.

16 Cel care-i dă atenţie nu va afla tihnă

şi nu va locui în linişte.

17 Lovitura biciului provoacă vânătăi,

dar lovitura limbii frânge oasele.

18 Mulţi au căzut de gura sabiei,

dar nu câţi cei căzuţi din cauza limbii.

19 Fericit este cel care este la adăpost de ea,

care nu a intrat în furia ei, care nu a purtat jugul ei

şi nu a fost legat de lanţurile sale.

20 Căci jugul ei este jug de fier

şi lanţurile ei sunt lanţuri de bronz.

21 Moarte rea este moartea ei

şi mai de folos este locuinţa morţilor decât ea.

22 Ea nu-i va stăpâni pe cei pioşi,

iar ei nu vor arde în flacăra ei.

23 Cei care-l părăsesc pe Domnul vor cădea în [puterea] ei;

ea va arde în ei şi nu se va stinge.

Ea se va năpusti asupra lor ca un leu

şi ca un leopard îi va sfâşia.

24a Iată, împrejmuieşte-ţi proprietatea cu spini

25b şi la gura ta pune poartă şi zăvor!

24b Leagă [punga cu] argintul şi aurul tău

25a şi pentru cuvintele tale pune balanţă şi piatră de greutate.

26 Fii atent să nu aluneci în ea

şi să nu cazi înaintea celui care stă la pândă!