Capitolul 39

Cărturarul

1 El cercetează înţelepciunea tuturor celor de la început

şi se îndeletniceşte cu profeţiile.

2 Păstrează discursurile oamenilor renumiţi

şi pătrunde în întorsăturile parabolelor.

3 Cercetează cele ascunse ale asemănărilor

şi se întoarce la enigmele parabolelor.

4 În mijlocul celor mari slujeşte

şi se arată înaintea căpeteniilor.

Străbate ţara neamurilor străine

şi a încercat printre oameni şi bune, şi rele.

5 Îşi pune la inimă să se trezească de dimineaţă

pentru Domnul care l-a făcut

şi înaintea Celui Preaînalt se roagă;

îşi deschide gura în rugăciune

şi se roagă pentru păcatele sale.

6 Dacă Domnul cel Mare va voi,

îl va umple de duhul inteligenţei,

ca ploaia va revărsa cuvintele înţelepciunii sale

şi în rugăciune îl va mărturisi pe Domnul.

7 El va călăuzi planul său şi cunoaşterea

şi se va gândi la cele ascunse ale [Domnului].

8 El va da la lumină educaţia învăţăturii sale

şi cu legea alianţei Domnului se va lăuda.

9 Mulţi vor lăuda inteligenţa lui

şi până în veci nu va fi uitată.

Nu va dispărea amintirea lui

şi numele lui va fi viu din generaţie în generaţie.

10 Neamurile vor povesti înţelepciunea lui

şi o va proclama adunarea.

11 Dacă va rămâne [mult în viaţă],

va lăsa un nume [mai faimos] decât o mie;

dacă va muri, îi va fi de ajuns.

Invitaţie la lauda lui Dumnezeu

12 După ce am gândit, voi mai povesti

şi sunt plin ca luna plină.

13 Ascultaţi-mă, fii sfinţi,

şi odrăsliţi ca un trandafir care creşte lângă un torent de apă!

14 Ca tămâia răspândiţi mireasmă

şi înfloriţi precum crinul!

Daţi glas şi cântaţi imnuri,

binecuvântaţi-l pe Domnul pentru toate lucrările [sale]!

15 Daţi numelui său glorie

şi mărturisiţi lauda lui  prin cântările buzelor şi cu harpe

şi să spuneţi astfel în mărturisirea [voastră]:

16 Toate lucrările Domnului sunt foarte frumoase

şi toate hotărârile vor fi la timpul lor.

Nu trebuie spus: „Ce este aceasta?”

sau „Pentru ce este aceasta?”,

căci toate vor fi căutate la timpul lor!

17 La cuvântul său, apa a fost ca un morman

şi la vorba gurii sale, o întrunire de ape.

18 La hotărârea lui [se face] toată plăcerea [lui]

şi nu este cine să micşoreze mântuirea lui.

19 Faptele oricărei făpturi sunt înaintea lui

şi nu este [cum] să se ascundă de ochii săi.

20 Din veac în veac el priveşte

şi nimic nu este de mirare înaintea lui.

21 Nu trebuie spus: „Ce este aceasta?”

sau „Pentru ce este aceasta?”,

pentru că toate au fost create spre folosul lor!

22 Binecuvântarea lui se răspândeşte ca un fluviu

şi îmbibă uscatul ca un potop.

23 Astfel, neamurile vor moşteni mânia lui

după cum el a schimbat apele în sărătură.

24 Căile sale sunt drepte pentru cei sfinţi,

tot aşa pentru cei fărădelege sunt obstacole.

25 Cele bune au fost create de la început pentru cei buni,

tot aşa cele rele, pentru cei păcătoşi.

26 Cele dintâi nevoi pentru viaţa omului sunt:

apa, focul, fierul şi sarea, făina aleasă de grâu,

laptele, mierea, sângele de struguri,

untdelemnul şi îmbrăcămintea.

27 Toate acestea sunt pentru cei pioşi spre bine,

aşa cum pentru cei păcătoşi se schimbă spre rău.

28 Există vânturi care au fost create pentru pedeapsă

şi, în mânia lui, a întărit biciuirile lor;

la timpul sfârşitului, vor revărsa puterea

şi vor calma furia celui care le-a făcut.

29 Focul şi grindina, foametea şi moartea,

toate acestea au fost create pentru pedeapsă.

30 Dinţii fiarelor, scorpionii, viperele şi sabia răzbunătoare

sunt pentru pedeapsa celor nelegiuiţi.

31 La porunca lui se vor bucura,

pe pământ vor fi pregătite la nevoie

şi, la timpul lor, cuvântul [lui] nu-l vor încălca.

32 De aceea, de la început m-am întărit,

m-am gândit şi le-am lăsat în scris.

33 Lucrările Domnului, toate, sunt bune

şi el se va îngriji de orice nevoie la ceasul ei.

34 Nu trebuie spus: „Acesta e mai rău decât celălalt”,

căci toate vor fi apreciate în timp!

35 Iar acum, din toată inima şi cu gura,

lăudaţi şi binecuvântaţi numele Domnului!