Capitolul 42

1 de repetarea cuvântului ascultat

şi de dezvăluirea cuvintelor tainice!

Atunci vei fi ruşinos cu adevărat

şi vei afla har înaintea oricărui om.

Dar de acestea să nu te ruşinezi

şi să nu faci discriminare ca să păcătuieşti:

2 de legea Celui Preaînalt şi de alianţă,

de judecata care-l îndreptăţeşte pe cel nelegiuit;

3 de cuvântul partenerului şi al însoţitorilor la drum,

de darul moştenirii tovarăşilor;

4 de precizia balanţei şi a greutăţilor,

de dobândirea a multe sau puţine [lucruri];

5 de câştigul vânzării la negustori,

de educaţia strictă a copiilor

şi de sângerarea rănii slugii celei rele!

6 Faţă de o femeie rea este bun sigiliul

şi unde sunt multe mâini, cheia.

7 Dacă încredinţezi, să fie cu număr şi la greutate,

iar datul şi primitul să fie în scris!

8 [Să nu te ruşinezi] de educarea prostului şi a nebunului,

a celui care, la adânci bătrâneţi, se judecă cu tinerii:

fii educat cu adevărat şi cu discernământ înainte oricărei fiinţe!

Preocuparea unui tată pentru fiica sa

9 Insomnie ascunsă este fiica pentru tatăl [ei]

şi preocuparea pentru ea îndepărtează somnul:

în tinereţea ei, să nu-i treacă vremea

şi, măritată, să nu cumva să fie urâtă!

Femeile

10 Cât este fecioară, să nu cumva să fie întinată

şi să rămână însărcinată în casa tatălui;

fiind cu bărbat, să nu cumva să se treacă

şi, măritată, să nu rămână fără copii.

11 Faţă de o fiică obraznică, întăreşte paza,

ca nu cumva să te facă de râs în faţa duşmanilor,

[obiect] al vorbăriei în cetate şi învinuit în popor,

şi să te facă de ruşine în adunarea celor mulţi!

12 Să nu priveşti la frumuseţea niciunui om

şi în mijlocul femeilor să nu te aşezi!

13 Căci din haine iese molia

şi de la femeie, răutatea femeilor.

14 E mai bine răutatea unui bărbat decât binefacerea unei femei,

a femeii care umple de ruşine până la dispreţ.

II. GLORIA LUI DUMNEZEU ÎN NATURĂ

15 Îmi voi aminti de lucrările Domnului şi voi povesti ce am văzut.

Prin cuvintele Domnului [au fost create] toate lucrările sale

şi judecata lui s-a făcut după plăcerea lui.

16 Soarele care stăluceşte priveşte peste toate

şi lucrarea lui este plină de gloria Domnului.

17 Nu le-a fost cu putinţă sfinţilor lui Dumnezeu

să povestească toate minunile lui

pe care Domnul cel Atotputernic le-a întărit

ca să fortifice toate în gloria lui.

18 El a cercetat abisul şi inima

şi a considerat abilităţile lor.

Căci Cel Preaînalt a cunoscut toată ştiinţa

şi a privit cu atenţie semnele veacului,

19 vestind cele care au fost şi cele care vor fi

şi dezvăluind urmele celor ascunse.

20 Nu a trecut peste niciun gând

şi niciun cuvânt nu este ascuns de el.

21 A împodobit măreţiile înţelepciunii sale,

după cum este dinaintea veacului şi până-n veci.

Nimic nu este adăugat şi nimic nu este împuţinat

şi nu a avut nevoie de nimeni ca să-l sfătuiască.

22 Cât sunt de dorit toate lucrările sale!

E ca o scânteie care se poate contempla.

23 Toate acestea trăiesc şi rămân în veci pentru toate nevoile

şi toate se supun.

24 Toate sunt câte două, unul în faţa celuilalt,

şi nimic nu a fost făcut lipsit [de ceva].

25 Unul întăreşte cele bune ale celuilalt

şi se va umple contemplând gloria lui!