Capitolul 46

Iósue

1 Puternic în luptă a fost Iósue, fiul lui Nun

şi succesor al lui Moise în profeţie.

El a fost mare, după numele lui,

pentru salvarea celor aleşi ai [Domnului]

şi pentru răzbunarea împotriva duşmanilor care se răzvrăteau,

pentru ca să dea moştenire lui Israél.

2 Aşa cum a fost glorificat când îşi ridica mâinile,

[tot aşa] şi când îşi întindea sabia împotriva cetăţilor.

3 Cine a fost astfel înaintea lui?

Căci el a condus războaiele Domnului.

4 Oare nu prin mâna lui s-a oprit soarele

şi o singură zi a devenit două?

5 El l-a invocat pe Cel Preaînalt şi puternic

când duşmanii îl strâmtorau de jur împrejur

şi Domnul cel Mare l-a ascultat

atunci când [a trimis] pietrele grindinei cu putere mare.

6 A năvălit asupra neamului războinic

şi, la coborâre, i-a nimicit pe potrivnici,

ca să cunoască neamurile armele sale,

căci războiul lui era înaintea Domnului.

Cáleb

7 El l-a urmat pe Cel Puternic şi, în zilele lui Moise,

au arătat îndurare el şi Cáleb, fiul lui Iefúne,

stând înaintea adunării ca să ţină poporul departe de păcat

şi să oprească murmurarea nelegiuirii.

8 Aceştia doi au fost salvaţi dintre cei şase sute de pedestraşi,

ca să-l facă [pe Israél] să intre în moştenire,

în pământul unde curge lapte şi miere.

9 Domnul i-a dat lui Cáleb putere

şi până la bătrâneţe a rămas cu el,

ca să urce pe înălţimea pământului

şi descendenţa lui să păstreze moştenirea.

10 Ca să vadă toţi fiii lui Israél

că este frumos să-l urmezi pe Domnul.

Judecătorii

11 Şi judecătorilor, fiecăruia după numele lui,

celor a căror inimă nu s-a desfrânat

şi celor care nu s-au îndepărtat de Domnul,

să le fie amintirea cu binecuvântare!

12 Iar oasele lor să odrăslească din locul lor

şi numele lor să se reînnoiască în fii,

întrucât [judecătorii] sunt [deja] glorificaţi.

Samuél

13 Cel iubit de Domnul, Samuél, profetul Domnului,

a stabilit regalitatea şi a uns principi peste poporul său.

14 În numele Domnului a judecat adunarea

şi Domnul a privit la Iacób.

15 Prin credinţa lui s-a dovedit profet

şi a fost recunoscut credibil în viziuni prin cuvintele sale.

16 El l-a invocat pe Cel Preaînalt şi puternic,

când duşmanii îl strâmtorau de jur împrejur,

aducând ofranda unui miel de lapte.

17 Domnul a tunat din cer

şi cu sunet puternic şi-a făcut auzit glasul.

18 I-a zdrobit pe conducătorii din Tir

şi pe toţi principii filisténilor.

19 Înaintea timpului adormirii sale veşnice,

a dat mărturie înaintea Domnului şi a unsului său:

„Nu am luat bunuri şi nici măcar sandale de la nicio făptură”.

Şi niciun om nu [a putut] să-l contrazică.

20 Ba chiar şi după ce a adormit a profeţit

şi i-a arătat regelui sfârşitul lui,

şi-a înălţat glasul din pământ pentru ca, prin profeţie,

să îndepărteze nelegiuirea poporului.