Capitolul 48

Ilíe

1 S-a ridicat Ilíe, profetul, ca un foc

şi cuvântul lui ardea ca o torţă.

2 A adus asupra lor foametea

şi, în zelul lui, i-a împuţinat.

3 Prin cuvântul Domnului a închis cerul

şi tot aşa a făcut să coboare de trei ori foc.

4 Cât de glorificat ai fost, Ilíe, în minunile tale!

Cine se va lăuda că este asemenea ţie?

5 Tu l-ai făcut pe mort să se ridice din moarte

şi din locuinţa morţilor, prin cuvântul Celui Preaînalt.

6 Tu i-ai făcut pe regi să coboare spre pieire

şi pe cei glorificaţi, din patul lor.

7 Tu ai auzit pe Sínai mustrarea

şi pe Hóreb, judecăţile răzbunării.

8 Tu ai uns regi spre răsplătire şi profeţi,

succesori după tine.

9 Ai fost ridicat într-un vârtej de foc,

în carul cu cai de flăcări.

10 Tu ai fost prescris cu mustrări pentru timpurile [viitoare],

ca să domoleşti mânia înaintea furiei,

ca să întorci inima tatălui către fiu

şi să restabileşti triburile lui Iacób.

11 Fericiţi cei care te-au văzut şi au adormit în iubire.

Căci şi noi vom trăi.

Elizéu

12 Când Ilíe a fost acoperit de vârtej,

Elizéu a fost umplut de duhul lui.

În zilele lui nu s-a clătinat în faţa vreunui principe

şi nimeni nu l-a dominat.

13 Niciun lucru nu a fost prea mare pentru el

şi, în mormânt, trupul său a profeţit.

14 În viaţa lui a făcut minuni

şi, la sfârşit, minunate au fost faptele sale.

15 Cu toate acestea, poporul nu s-a convertit

şi nu s-au îndepărtat de păcatele lor

până când au fost scoşi din ţara lor

şi au fost împrăştiaţi pe tot pământul.

A rămas popor puţin

şi un principe în casa lui Davíd.

16 Unii dintre ei au făcut ceea ce este plăcut,

iar alţii au înmulţit păcatele.

Ezechía

17 Ezechía a întărit cetatea sa şi a adus în mijlocul ei apă;

a săpat cu fier ceea ce era abrupt

şi a construit cisterne pentru apă.

18 În zilele lui, s-a ridicat Senaheríb şi l-a trimis pe Rab-Şaché.

[Acesta] a mers şi şi-a ridicat mâna împotriva Siónului

şi s-a semeţit în trufia lui.

19 Atunci s-au cutremurat inimile şi mâinile lor

şi au suferit precum cele care nasc.

20 Ei l-au invocat pe Domnul cel îndurător,

şi-au întins mâinile către el,

iar Cel Sfânt i-a ascultat din cer

şi i-a eliberat prin mâna lui Isaía.

21 A lovit tabăra asiriénilor

şi îngerul lui i-a zdrobit.

Isaía

22 Ezechía a făcut ceea ce este plăcut Domnului

şi a rămas tare pe căile lui Davíd, tatăl lui,

pe care i le-a poruncit Isaía,

profetul cel mare şi credibil în viziunile sale.

23 În zilele lui, soarele a dat înapoi

şi a prelungit viaţa regelui.

24 Prin măreţia duhului a văzut cele din urmă

şi i-a mângâiat pe cei care plângeau în Sión.

25 El a arătat cele care vor fi până în veac

şi cele ascunse, mai înainte ca ele să fi venit.