Capitolul 4

1 Adám a cunoscut-o pe Éva, soţia sa, şi ea a zămislit şi l-a născut pe Cáin. Şi a spus: „Am dobândit un om de la Domnul!”. 2 Şi l-a mai născut pe fratele lui, Ábel. Ábel era păstor la oi, iar Cáin, lucrător al pământului. 3 După câtva timp, Cáin a adus Domnului ofrandă din roadele pământului. 4 Ábel a oferit şi el din întâii născuţi ai turmei sale şi din grăsimea lor. Domnul a privit către Ábel şi ofranda lui, 5 dar la Cáin şi la ofranda lui n-a privit. Cáin s-a mâniat foarte tare şi faţa i s-a posomorât. 6 Domnul i-a spus lui Cáin: „De ce te-ai mâniat şi ai faţa posomorâtă? 7 Dacă faci binele, nu-i aşa că poţi ţine [fruntea] sus? Dar dacă nu faci binele, păcatul stă cuibărit la uşă. El caută să fie peste tine, dar tu trebuie să-l stăpâneşti”. 8 Cáin a vorbit cu Ábel, fratele său. Când erau pe câmp, Cáin s-a ridicat împotriva lui Ábel, fratele său, şi l-a ucis.

9 Domnul i-a zis lui Cáin: „Unde este Ábel, fratele tău?”. Iar el a zis: „Nu ştiu. Oare sunt eu păzitorul fratelui meu?”. 10 Domnul i-a spus: „Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă către mine din pământ. 11 Acum, aşadar, fii blestemat pe pământul care şi-a deschis gura ca să bea sângele fratelui tău din mâna ta! 12 Când vei lucra pământul, nu-ţi va mai da rodul său; rătăcitor şi fugar vei fi pe pământ”. 13 Cáin i-a spus Domnului: „Vina mea este prea mare pentru a o putea suporta! 14 Iată că astăzi tu m-ai alungat de pe faţa pământului şi eu mă voi ascunde de faţa ta. Voi fi rătăcitor şi fugar pe pământ şi oricine mă va afla mă va ucide”. 15 Domnul i-a spus: „Oricine îl ucide pe Cáin, de şapte ori va fi răzbunat”. Domnul i-a pus un semn lui Cáin, ca niciunul dintre cei care îl vor găsi să nu-l ucidă. 16 Cáin a ieşit din faţa Domnului şi a locuit în ţinutul Nod, la răsărit de Éden.

Descendenţa lui Cáin

17 Cáin a cunoscut-o pe soţia sa; ea a zămislit şi i-a dat naştere lui Enóh. El a zidit o cetate şi a pus cetăţii numele după numele fiului său, Enóh. 18 Lui Enóh i s-a născut Irad; Irad i-a dat naştere lui Mehuiaél; Mehuiaél i-a dat naştere lui Metuşaél şi Metuşaél i-a dat naştere lui Lámeh. 19 Lámeh şi-a luat două soţii: numele celei dintâi era Adá şi numele celei de-a doua era Ţilá. 20 Adá l-a născut pe Iabal: el a fost tatăl celor care locuiesc în corturi, lângă turme. 21 Numele fratelui său era Iubál: el a fost tatăl tuturor celor care cântă cu harpa şi flautul. 22 Ţilá, din partea ei, l-a născut pe Tubál-Cáin, părintele tuturor lucrătorilor în bronz şi fier. Sora lui Tubál-Cáin era Naamá.

23 Lámeh le-a zis soţiilor sale:

„Adá şi Ţilá, ascultaţi glasul meu!

Soţii ale lui Lámeh,

plecaţi urechea la cuvântul meu!

Am omorât un om pentru rana mea

şi un tânăr pentru vânătaia mea.

24 Cáin va fi răzbunat de şapte ori,

Lámeh, însă, de şaptezeci

de ori câte şapte”.

Set şi descendenţii săi

25 Adám a cunoscut-o din nou pe soţia sa; ea a născut un fiu şi i-a dat numele Set, căci şi-a zis: „Dumnezeu mi-a dat un alt urmaş, în locul lui Ábel, pe care l-a ucis Cáin”. 26 Lui Set, la [rândul] lui, i s-a născut un fiu şi i-a dat numele Énos. Atunci au început oamenii să cheme Numele Domnului.