Capitolul 2

II. Rut merge la adunat spice

1 Noémi avea o rudă după soţ. Acesta era un om puternic şi bogat din familia lui Elimélec. Numele lui era Bóoz.

2 Rut din Moáb a zis către Noémi: „Lasă-mă, te rog, să mă duc să strâng spice în urma aceluia în ai cărui ochi voi afla har!”. Ea i-a răspuns: „Du-te, fiica mea!”. 3 Ea s-a dus într-un ogor să strângă spice în urma secerătorilor. Din întâmplare, a ajuns într-o parte din ogorul lui Bóoz, care era din familia lui Elimélec. 4 Bóoz a venit din Betleém şi le-a zis secerătorilor: „Domnul să fie cu voi!”. Ei i-au răspuns: „Domnul să te binecuvânteze!”. 5 Bóoz i-a zis slujitorului pus să-i supravegheze pe secerători: „A cui este tânăra aceasta?”. 6 Slujitorul pus să-i supravegheze pe secerători i-a răspuns: „Este o tânără din Moáb care s-a întors cu Noémi din câmpiile Moábului. 7 Ea a zis: «Lasă-mă, te rog, să adun şi să culeg [spice] dintre snopi în urma secerătorilor!». A venit şi a stat în picioare de azi dimineaţă până acum; iată, s-a aşezat în casă numai un pic”.

8 Bóoz a zis către Rut: „Ascultă, fiică: să nu te duci să culegi [spice] într-un alt ogor; ba chiar să nu te îndepărtezi de aici, ci rămâi împreună cu slujitoarele mele! 9 Ochii tăi să fie pe ogorul pe care se seceră şi mergi în urma lor! Am poruncit slujitorilor mei să nu se atingă de tine. Când îţi va fi sete, mergi la vase şi bea din ce vor scoate slujitorii!”. 10 Atunci ea s-a aruncat cu faţa la pământ şi s-a închinat. Şi a zis: „Pentru ce am aflat eu har în ochii tăi şi m-ai acceptat pe mine care sunt o străină?”. 11 Bóoz i-a răspuns: „Mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta după moartea soţului tău, cum i-ai părăsit pe tatăl tău, pe mama ta şi ţara în care te-ai născut şi ai venit la un popor pe care nu-l cunoşteai mai înainte. 12 Domnul să-ţi răsplătească pentru ce ai făcut şi răsplata să-ţi fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israél sub ale cărui aripi ai venit să te adăposteşti!”. 13 Ea a zis: „Am aflat har în ochii tăi, domnul meu, căci m-ai încurajat şi ai vorbit la inima slujitoarei tale, deşi eu nu sunt ca una dintre slujitoarele tale”.

14 La ora mesei, Bóoz a zis către Rut: „Apropie-te, mănâncă pâine şi înmoaie-ţi bucata în oţet!”. Ea a şezut lângă secerători. I-au dat grăunţe prăjite, a mâncat, s-a săturat şi a mai rămas. 15 Apoi s-a ridicat să adune [spice]. Bóoz a poruncit slujitorilor săi: „Lăsaţi-o să culeagă şi între snopi şi să n-o mustraţi! 16 Ba chiar să lăsaţi [să cadă] din snopi pentru ea: lăsaţi-o să adune şi n-o certaţi!”. 17 Ea a cules [spice] de pe câmp până seara; a bătut ce culesese şi a ieşit cam o éfă de orz.

18 A luat şi a intrat în cetate şi soacra a văzut ce culesese. [Rut] a scos şi i-a dat ceea ce rămăsese după ce se săturase. 19 Soacra ei i-a zis: „Unde ai cules astăzi şi unde ai muncit? Binecuvântat să fie cel care te-a acceptat!”. Rut i-a spus soacrei sale la cine muncise: „Omul la care am muncit azi – a zis ea – se numeşte Bóoz”. 20 Noémi i-a zis nurorii sale: „Să fie el binecuvântat de Domnul, care nu renunţă la îndurare faţă de cei vii şi faţă de cei morţi!”. Noémi i-a [mai] spus: „Omul acesta este rudă cu noi, este dintre cei care pot să ne răscumpere”. 21 Rut din Moáb a spus: „El mi-a mai zis: «Rămâi împreună cu slujitorii mei până vor termina tot secerişul meu!»”. 22 Noémi i-a zis lui Rut, nora ei: „Este bine, fiica mea, să ieşi cu slujitoarele lui şi să nu fii găsită într-un alt ogor”. 23 Ea a rămas împreună cu slujitoarele lui Bóoz ca să culeagă până la sfârşitul seceratului orzului şi seceratului grâului. Ea locuia cu soacra ei.