Capitolul 6

Împotriva falsei siguranțe a celor mari

1 „Vai de cei care sunt fără grijă

în Sión

și care sunt în siguranță

pe muntele Samaríei,

de cei distinși ai celui dintâi

dintre neamuri,

la care merge casa lui Israél!

2 Treceți la Calné și vedeți!

Mergeți de acolo în marele Hamát

și coborâți la Gat al filisténilor!

Sunteți voi mai buni

decât acele regate

sau este mai mare teritoriul lor

decât teritoriul vostru?

3 Voi îndepărtați ziua cea rea

și apropiați sceptrul violenței.

4 Ei se culcă pe paturi de fildeș

și se întind pe divanele lor;

mănâncă miei din turmă

și viței din mijlocul grajdului.

5 Ei se iau după sunetul alăutei,

ca Davíd gândesc

pentru ei instrumente muzicale.

6 Beau din vase vin

și se ung cu cel dintâi untdelemn,

dar nu se întristează

de zdrobirea lui Iosíf.

7 De aceea, vor fi deportați

în fruntea deportaților

și va înceta ospățul celor care

stau întinși”.

Pedepsirea va fi teribilă

8 Domnul Dumnezeu s-a jurat

pe viața sa – oracolul Domnului

Dumnezeului Sabaót –:

„Eu resping mândria lui Iacób

și palatele sale le urăsc.

Voi abandona cetatea

și tot ce este în ea.

9 Dacă vor rămâne zece oameni

într-o casă, vor muri.

10 Îl vor purta pe unchi și pe cel care

arde ca să scoată oasele din casă

și-i vor spune celui din interiorul

casei: «Mai este cineva cu tine?»,

iar el va zice: «Nimeni».

Și va zice: «Liniște! Căci nu se poate

aminti numele Domnului».

11 Căci, iată, Domnul poruncește

și va lovi casa cea mare, și va fi bucăți,

și casa cea mică, și vor fi spărturi.

12 Aleargă oare caii pe stâncă

sau o ară cu boii?

Ei au schimbat în otravă judecata

și roadele dreptății, în venin.

13 Vă bucurați pentru Lo-Debár

și ziceți:

«Oare nu prin puterea noastră

am luat pentru noi [cetatea] Carnáim?».

14 Căci, iată, fac să se ridice împotriva voastră,

casă a lui Israél

– oracolul Domnului Dumnezeului Sabaót –

un neam care vă va oprima

de la intrarea în Hamát

și până la râul din Arabáh!”.