Capitolul 2

Invitație la convertire

1 Adunați-vă, adunați-vă,

neam fără rușine!

2 Înainte de a se da hotărârea,

ca pleava veți trece într-o zi!

Înainte ca să vină asupra voastră mânia aprinsă a Domnului,

înainte să vină asupra voastră

ziua mâniei Domnului.

3 Căutați-l pe Domnul, voi,

toți cei umili din țară,

care înfăptuiți judecata lui!

Căutați dreptatea, căutați umilința!

Poate că veți fi cruțați

în ziua mâniei Domnului.

II. ÎMPOTRIVA NAȚIUNILOR

Dușmanul din vest: filisténii

4 Căci Gáza va fi părăsită,

Așchelón va fi devastat,

Așdód va fi alungat

ziua-n amiaza mare,

Ecrón va fi dezrădăcinat.

5 Vai de locuitorii de pe țărmul mării,

neam al chereteilor!

Cuvântul Domnului

este împotriva voastră,

Canaán, țară a filisténilor:

te voi nimici și nu va mai fi

niciun locuitor.

6 Țărmul mării va deveni pășune,

cu peșteri pentru păstori și staule

pentru turme.

7 Țărmul va fi al restului casei lui Iúda

și ei îl vor paște.

În casele din Așchelón

vor poposi seara,

căci Domnul Dumnezeul lor

îi va vizita

și-i va întoarce din captivitatea lor.

Dușmanii din est: Moáb și Amón

8 „Am auzit ocările Moábului

și defăimările fiilor lui Amón

când îl ocărau pe poporul meu

și defăimau hotarele sale.

9 De aceea, viu sunt eu

– oracolul Domnului Sabaót,

Dumnezeul lui Israél –

Moáb va deveni ca Sodóma

și fiii lui Amón, ca Gomóra,

teren cu urzici și groapă cu sare,

o devastare veșnică.

Restul poporului meu îl va prăda

și restul neamului meu

îl va lua în stăpânire”.

10 Aceasta va fi pentru ei

din cauza mândriei lor,

pentru că l-au ocărât și l-au defăimat pe poporul Domnului Sabaót.

11 Domnul va fi înfricoșător

împotriva lor,

căci va face să dispară

toți zeii pământului.

Se vor prosterna – fiecare de

la locul său – toate insulele neamurilor.

Dușmanul de la sud: Etiópia

12 „Chiar şi voi, etiopienilor,

veţi fi străpunşi de sabia mea”.

Dușmanul de la nord: Asíria

13 Își va întinde mâna spre nord

și va nimici Asíria.

Va pune Niníve să fie o devastare,

un loc uscat ca pustiul.

14 Vor poposi în mijlocul ei turme

cu tot felul de animale:

pelicanul, ariciul se vor odihni

sub capitelurile sale.

Glasul bufniței va fi la fereastră

și corbul, pe prag,

pentru că cedrul

a fost dezrădăcinat.

15 Aceasta este cetatea veselă

care locuia în siguranță

și spunea în inima ei:

„Eu sunt și nimeni în afară de mine!”.

Cum de a ajuns o devastare,

un culcuș pentru animale!

Oricine trece prin ea va fluiera

și va da din mână.