Capitolul 14

Bătălia escatologică: splendoarea Ierusalímului

1 Iată, vine o zi pentru Domnul când va fi împărțită prada ta în mijlocul tău. 2 Voi strânge toate neamurile împotriva Ierusalímului la luptă. Cetatea va fi capturată, casele vor fi jefuite și femeile, batjocorite. Jumătate din cetate va ieși spre captivitate, iar restul poporului nu va fi nimicit din cetate. 3 Domnul va ieși la luptă împotriva acestor neamuri ca în ziua când el a luptat, în ziua războiului. 4 Picioarele lui vor sta în ziua aceea pe Muntele Măslinilor, care este lângă Ierusalím, spre est. Muntele Măslinilor se va despica de la jumătatea lui, de la răsărit spre apus. Și va fi o vale foarte mare: o jumătate de munte se va depărta spre nord și jumătate, spre sud. 5 Veți fugi prin valea munților mei, pentru că valea munților va ajunge la Ațál; veți fugi cum ați fugit din fața cutremurului în zilele lui Ozía, regele lui Iúda. Domnul Dumnezeul meu va veni și toți sfinții vor fi cu el.

6 În ziua aceea, nu va mai fi lumină, ci frig și ger. 7 Va fi o zi unică. Ea va fi cunoscută Domnului. Nu va mai fi zi și noapte și, la vremea serii, va fi lumină. 8 În ziua aceea, vor ieși ape vii din Ierusalím; jumătate dintre ele spre marea din est, iar jumătate din ele spre cealaltă mare. Și vor fi și vara, și iarna. 9 Domnul va fi rege peste tot pământul. În ziua aceea va fi un singur Domn și numele lui va fi unul singur. 10 Toată țara va deveni ca Arabáh, de la Ghebá până la Rimón, la sud de Ierusalím; el va fi înălțat și va fi locuit pe locul său de la Poarta lui Beniamín până la locul porții dintâi, până la Poarta Unghiului, de la Turnul lui Hananeél până la teascurile regelui. 11 Vor locui în el și nu va mai fi distrugere. Ierusalímul va locui în siguranță.

12 Aceasta este plaga cu care Domnul va lovi toate popoarele care au luptat împotriva Ierusalímului: carnea lor va putrezi chiar în timp ce vor mai sta pe picioarele lor, ochii lor vor putrezi în orbitele lor și limba lor va putrezi în gura lor. 13 În ziua aceea, va fi o mare panică de la Domnul între ei. Fiecare va prinde mâna aproapelui său și va ridica mâna sa împotriva mâinii aproapelui său. 14 Şi Iúda va lupta împotriva Ierusalímului. Va fi adunată bogăţia tuturor neamurilor de jur împrejur: aur, argint şi haine foarte multe.

15 Astfel va fi plaga calului, a catârului, a cămilei, a măgarului şi a tuturor animalelor care vor fi în taberele acelea, ca plaga aceasta.

16 Toți cei care vor rămâne dintre toate neamurile care veneau împotriva Ierusalímului vor urca în fiecare an să se prosterneze înaintea regelui, a Domnului Sabaót, şi să celebreze Sărbătoarea Corturilor. 17 Peste cei din familiile țării care nu vor urca la Ierusalím să se prosterneze înaintea regelui, a Domnului Sabaót, nu va fi ploaie. 18 Dacă familia Egiptului nu va urca și dacă nu va veni, nu va fi asupra lor [ploaie]; va fi plaga cu care Domnul a lovit neamurile care nu au urcat să celebreze Sărbătoarea Corturilor. 19 Acesta va fi păcatul Egiptului și păcatul tuturor neamurilor care nu vor urca să celebreze Sărbătoarea Corturilor.

20 În ziua aceea va fi [scris] pe clopoțeii cailor: „Consacrat Domnului”, iar oalele din casa Domnului vor fi ca farfuriile înaintea altarului. 21 Toate oalele din Ierusalím și din Iúda vor fi consacrate Domnului Sabaót. Vor veni toți cei care aduc jertfă, le vor lua și vor fierbe în ele. Nu va mai fi niciun canaanean în casa Domnului Sabaót în ziua aceea.