Psalmul 106

PSALMUL 106 (105)

Fidelitatea divină şi infidelitatea Israélului

1 Aleluia! Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că este bun,

veşnică este îndurarea lui!

2 Cine va putea istorisi faptele puternice ale Domnului?

Cine va putea face cunoscută toată gloria lui?

3 Fericiţi sunt cei care păzesc judecata,

cei care înfăptuiesc în orice timp dreptatea!

4 Aminteşte-ţi de noi, Doamne,

din îndurare faţă de poporul tău,

vizitează-ne cu mântuirea ta,

5 ca să vedem fericirea aleşilor tăi,

să ne bucurăm de bucuria neamului tău

şi să ne mândrim cu moştenirea ta!

6 Noi am păcătuit împreună cu părinţii noştri;

am săvârşit răul, am săvârşit nelegiuirea.

7 Părinţii noştri, în Egipt, n-au înţeles minunile tale,

nu şi-au amintit de mulţimea îndurărilor tale,

ci s-au răzvrătit la mare, la Marea Roşie.

8 Dar el i-a mântuit de dragul numelui său,

pentru a-şi face cunoscută puterea.

9 A ameninţat Marea Roşie şi ea a secat

şi i-a trecut prin adâncuri ca prin pustiu.

10 I-a mântuit din mâna celor care îi urau

şi i-a răscumpărat din mâna asupritorilor.

11 Apele i-au acoperit pe duşmanii lor,

niciunul dintre ei nu a scăpat.

12 Atunci ei au crezut în cuvântul lui

şi au cântat lauda sa.

13 Au uitat curând însă lucrările Domnului

şi n-au aşteptat [împlinirea] planului său.

14 Li s-a aprins pofta în pustiu

şi l-au pus pe Dumnezeu la încercare în pământ uscat.

15 El le-a împlinit cererea

şi a dat saţietate sufletelor lor.

16 În tabără, au fost geloşi pe Moise

şi pe Áaron, cel consacrat Domnului.

17 Pământul s-a deschis şi l-a înghiţit pe Dátan

şi a acoperit ceata lui Abirám.

18 S-a aprins foc împotriva cetei lor:

flacăra lui i-a devorat pe nelegiuiţi.

19 Şi au făcut un viţel în Hóreb,

s-au prosternat înaintea unui chip turnat

20 şi au schimbat gloria lor

cu chipul unui bou care mănâncă iarbă.

21 Au uitat de Dumnezeul care i-a mântuit,

care a făcut lucruri mari în Egipt,

22 minuni în ţara lui Ham,

semne minunate la Marea Roşie.

23 El hotărâse să-i nimicească, dacă n-ar fi fost Moise, alesul său,

să stea la trecătoare înaintea lui

pentru a abate mânia lui, ca să nu-i distrugă.

24 Au refuzat pământul desfătării,

nu s-au încrezut în cuvântul lui.

25 Au murmurat în corturile lor,

n-au ascultat glasul Domnului.

26 Iar el şi-a ridicat mâna asupra lor,

ca să-i doboare în pustiu

27 şi să piardă descendenţa lor printre neamuri

şi să-i împrăştie prin ţinuturi.

28 Ei l-au slujit pe Báal-Peór

şi au mâncat din jertfele morţilor.

29 L-au indignat prin faptele lor

şi a izbucnit ciuma printre ei.

30 S-a ridicat Pinhás şi a intervenit,

ciuma s-a retras

31 şi i s-a considerat aceasta ca dreptate

din generaţie în generaţie, pentru totdeauna.

32 L-au mâniat şi la apele din Meríba

şi Moise a fost pedepsit din cauza lor,

33 căci i-au amărât sufletul,

încât buzele lui au vorbit cu nesocotinţă.

34 N-au nimicit popoarele,

aşa cum le spusese Domnul.

35 Ei s-au amestecat cu neamurile [păgâne]

şi au învăţat faptele lor.

36 Au slujit la idolii lor,

care au devenit pentru ei capcană.

37 Şi-au jertfit fiii şi fiicele demonilor.

38 Au vărsat sânge nevinovat, sângele fiilor şi fiicelor lor,

pe care i-au jertfit idolilor din Canaán,

şi s-a profanat pământul cu sânge.

39 S-au întinat prin faptele lor,

s-au desfrânat prin obiceiurile lor.

40 Atunci, Domnul s-a aprins de mânie împotriva poporului său,

i s-a făcut silă de moştenirea sa;

41 i-a dat în mâna neamurilor [păgâne]

şi cei ce îi urau au domnit peste ei,

42 i-au asuprit duşmanii

şi au fost umiliţi sub mâna lor.

43 De mai multe ori i-a eliberat,

dar ei s-au revoltat prin planurile lor

şi au fost doborâţi pentru nelegiuirile lor.

44 Totuşi, s-a uitat la strâmtorarea lor când le-a auzit strigătul.

45 Şi-a amintit de alianţa sa cu ei

şi s-a îndurat de ei după mulţimea îndurării sale.

46 I-a făcut să afle îndurare la toţi cei care îi luaseră în captivitate.

47 Mântuieşte-ne, Doamne Dumnezeul nostru,

şi adună-ne dintre neamurile[păgâne],

ca să lăudăm numele tău cel sfânt

şi să ne mândrim lăudându-te pe tine!

48 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israél, din veac şi până în veac!

Să zică tot poporul: „Amin! Aleluia!”!