Psalmul 134

PSALMUL 134 (133)

Rugăciune de seară

1 Cântare a treptelor.

Iată, binecuvântaţi-l pe Domnul, voi, toţi slujitorii Domnului;

voi, care staţi în timpul nopţii în casa Domnului!

2 Ridicaţi mâinile către sanctuar

şi binecuvântaţi-l pe Domnul!

3 Să te binecuvânteze Domnul din Sión,

el, care a făcut cerul şi pământul!