Psalmul 135

PSALMUL 135 (134)

Laudă Dumnezeului celui viu

1 Aleluia! Lăudaţi numele Domnului,

lăudaţi-l, slujitori ai Domnului,

2 voi, care staţi în casa Domnului,

în curţile casei Dumnezeului nostru!

3 Lăudaţi-l pe Domnul, pentru că el este bun,

cântaţi psalmi numelui său, pentru că plăcut este!

4 Căci Domnul l-a ales pe Iacób,

pe Israél, ca să-i aparţină.

5 Ştiu că Domnul este mare:

Dumnezeul nostru este mai presus decât toţi zeii.

6 Domnul face tot ce doreşte în cer şi pe pământ,

pe mare şi în toate abisurile.

7 Face să se ridice nori de la marginile pământului,

fulgere a făcut pentru ploaie

şi scoate vântul din vistieriile sale.

8 El i-a lovit pe întâii-născuţi ai Egiptului,

de la om până la animal.

9 A trimis semne şi minuni în mijlocul tău, Egiptule,

împotriva lui Faraón şi a tuturor slujitorilor săi.

10 A lovit neamuri multe

şi a ucis regi puternici:

11 pe Sihón, regele amoréilor,

şi pe Og, regele din Basán,

şi toate domniile din Canaán,

12 şi pământul lor l-a dat moştenire,

moştenire lui Israél, poporul său.

13 Doamne, numele tău [rămâne] în veci.

Doamne, amintirea ta [rămâne] din generaţie în generaţie.

14 Domnul va face dreptate poporului său

şi se va îndura de slujitorii săi.

15 Idolii neamurilor sunt argint şi aur,

lucrarea mâinilor omului:

16 au gură, dar nu vorbesc,

au ochi, dar nu pot să vadă;

17 au urechi, dar nu aud

şi nu este suflare în gura lor.

18 Ca ei vor fi cei care i-au făcut

şi toţi aceia care se încred în ei.

19 Voi, casa lui Israél, binecuvântaţi-l pe Domnul,

voi, casa lui Áaron, binecuvântaţi-l pe Domnul;

20 voi, casa lui Levi, binecuvântaţi-l pe Domnul;

voi, cei care vă temeţi de Domnul, binecuvântaţi-l pe Domnul!

21 Binecuvântat să fie Domnul din Sión,

cel care locuieşte în Ierusalím! Aleluia!