Psalmul 145

PSALMUL 145 (144)

Laudă lui Dumnezeu pentru bunătatea sa

1 Cântare de laudă. A lui Davíd.

alef O, Dumnezeule, regele meu, vreau să te preamăresc

şi să binecuvântez numele tău în veac şi pentru totdeauna!

2 bet Te voi binecuvânta în toate zilele

şi voi lăuda numele tău în veac şi pentru totdeauna.

3 ghimel Domnul este mare şi preaînălţat,

măreţia lui este fără margini.

4 dalet O generaţie va povesti altei generaţii lucrările tale

şi vor face cunoscute vitejiile tale.

5 he Vor lăuda strălucirea măririi tale

şi vor medita la cuvintele tale minunate.

6 waw Vor povesti puterea faptelor tale înfricoşătoare

şi vor vorbi despre măreţia ta;

7 zain vor răspândi amintirea bunătăţii tale fără margini

şi vor striga de bucurie pentru dreptatea ta.

8 het Domnul este îndurător şi [plin de] dragoste,

el este îndelung răbdător şi [plin] de îndurare;

9 tet Domnul este bun faţă de toţi,

el îşi arată dragostea faţă de orice făptură.

10 iod Să te laude pe tine, Doamne, toate lucrările tale

şi credincioşii tăi să te binecuvânteze;

11 kaf să facă cunoscută gloria domniei tale

şi să vorbească despre puterea ta!

12 lamed [Credincioşii] tăi să facă cunoscute tuturor oamenilor [faptele] puterii tale

şi gloria [plină de] strălucire a domniei tale.

13 mem Împărăţia ta este împărăţia tuturor veacurilor

şi stăpânirea ta [va dăinui] din generaţie în generaţie.

Domnul este fidel în toate cuvintele sale

şi sfânt în toate lucrările sale.

14 samec Domnul îi sprijină pe toţi cei care dau să cadă

şi îi ridică pe toţi cei căzuţi.

15 ain Ochii tuturor sunt [îndreptaţi] spre tine în aşteptare,

tu le dai hrană la vreme potrivită.

16 peh Tu deschizi mâinile tale

şi saturi cu dărnicie orice vietate.

17 ţade Drept este Domnul pe toate căile sale

şi credincios în toate lucrările sale.

18 qof Domnul este alături de toţi cei care-l cheamă,

de toţi cei care-l cheamă în adevăr.

19 reş El împlineşte dorinţele celor care se tem de el,

le ascultă rugăciunea şi îi salvează;

20 sin Domnul îi apără pe toţi cei care îl iubesc,

şi-i nimiceşte pe toţi cei nelegiuiţi.

21 tau Gura mea să vestească lauda Domnului,

toată făptura să binecuvânteze numele său sfânt

în veci şi pentru totdeauna!