Psalmul 24

PSALMUL 24 (23)

Intrarea solemnă a Domnului în templu

1 Psalm al lui Davíd.

Al Domnului este pământul şi tot ce este pe el,

lumea şi cei care locuiesc în ea.

2 Căci el l-a întemeiat pe mări

şi l-a stabilit peste râuri.

3 Cine va urca pe muntele Domnului?

Cine se va ridica în locul său cel sfânt?

4 Cel care are mâinile nepătate şi inima curată,

cel care nu-şi înalţă sufletul spre lucruri deşarte

şi nu jură ca să înşele.

5 Acesta va primi binecuvântare de la Domnul

şi dreptate de la Dumnezeu, mântuitorul său.

6 Aceasta este generaţia celor care-l caută pe el,

al celor care caută faţa Dumnezeului lui Iacób.       Sélah

7 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,

deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, ca să intre regele gloriei!

8 Cine este acest rege al gloriei?

E Domnul cel tare şi puternic, Domnul cel viteaz în luptă!

9 Ridicaţi-vă, porţilor, pragurile voastre de sus,

deschideţi-vă, voi, porţi veşnice, ca să intre regele gloriei!

10 Cine este acest rege al gloriei?

Domnul oştirilor: el este regele gloriei.          Sélah