Psalmul 33

PSALMUL 33 (32)

Imn de preamărire a providenţei lui Dumnezeu

1 Bucuraţi-vă, drepţilor, în Domnul!

Cei fără de prihană se cuvine [să-i înalţe cântare de] laudă.

2 Lăudaţi-l pe Domnul cu harpa;

cântaţi-i cu alăuta cu zece coarde!

3 Cântaţi-i o cântare nouă,

cântaţi cu măiestrie şi cu strigăte de veselie!

4 Căci drept este cuvântul Domnului

şi toate lucrările sale sunt vrednice de crezare.

5 El iubeşte dreptatea şi judecata;

pământul este plin de bunătatea Domnului.

6 Prin cuvântul Domnului au fost făcute cerurile

şi prin suflarea gurii lui, toate oştirile lor.

7 El adună ca într-un burduf apele mării

şi pune în vistierii abisurile.

8 Să se teamă de Domnul tot pământul,

în faţa lui să tremure toţi locuitorii lumii!

9 Căci el a spus şi toate s-au făcut,

el a poruncit şi toate au fost create.

10 Domnul destramă planurile neamurilor,

el zădărniceşte gândurile popoarelor;

11 dar planul Domnului rămâne în veci

şi gândurile inimii sale, din generaţie în generaţie.

12 Fericit este poporul al cărui Dumnezeu este Domnul,

poporul pe care el şi l-a ales ca moştenire!

13 Domnul priveşte din ceruri,

el îi vede pe toţi fiii oamenilor.

14 Din locuinţa lui sfântă,

îi cercetează pe toţi locuitorii pământului.

15 El singur a plăsmuit inimile lor

şi le înţelege toate faptele.

16 Regele nu se salvează prin mulţimea armatei,

nici cel viteaz nu scapă prin marea [lui] putere.

17 Nu ajunge calul pentru a da mântuire

şi cu toată puterea lui nu poate mântui.

18 Iată, ochii Domnului sunt [îndreptaţi] spre cei care se tem de el,

spre cei care nădăjduiesc în mila lui,

19 ca să scape de la moarte sufletul lor

şi să-i hrănească în timp de foamete!

20 Sufletul nostru îl aşteaptă pe Domnul;

pentru că el este scutul şi apărătorul nostru,

21 pentru că în el se va bucura inima noastră

şi în numele lui cel sfânt ne-am pus nădejdea.

22 Fie, Doamne, mila ta asupra noastră,

după cum şi noi am sperat în tine!