Psalmul 39

PSALMUL 39 (38)

Meditaţie despre viaţa scurtă şi efemeră a omului

1 Maestrului de cor. Yedutún. Psalm. Al lui Davíd.

2 Mi-am zis: „Voi veghea asupra căilor mele,

ca să nu păcătuiesc cu limba mea.

Voi pune pază gurii mele

cât timp cel nelegiuit îmi va sta împotrivă”.

3 Am stat mut, în tăcere;

am tăcut chiar când era vorba de bine

şi durerea mea s-a înteţit.

4 S-a înfierbântat în mine inima mea

şi în cugetul meu a izbucnit focul.

Atunci mi-am dat drumul limbii:

5 „Fă-mi cunoscut, Doamne, sfârşitul meu

şi care este lungimea zilelor mele,

ca să ştiu cât de lipsit sunt eu!

6 Iată, tu ai dat zilelor mele o lungime de câteva palme

şi durata vieţii mele e ca un nimic în faţa ta.

Într-adevăr, e doar deşertăciune tot omul care trăieşte     Sélah

7 şi ca o umbră este omul care trece.

Da, în zadar se zbuciumă;

strânge comori, şi nu ştie pentru cine le adună”.

8 Iar acum, ce pot să mai aştept, Doamne?

Nădejdea mea este numai la tine.

9 De toate fărădelegile mele mântuieşte-mă,

să nu mă faci de ocara celui nebun!

10 Am tăcut şi nu mi-am deschis gura,

căci tu eşti cel care faci [toate].

11 Depărtează de la mine loviturile tale;

de apăsarea mâinii tale sunt zdrobit!

12 Prin pedepsele pentru păcat, tu îl corijezi pe om;

ca molia îi distrugi dorinţa.

Într-adevăr, tot omul este deşertăciune!           Sélah

13 Ascultă, Doamne, rugăciunea mea şi pleacă-ţi urechea la strigarea mea,

nu fi surd la lacrimile mele, căci sunt străin înaintea ta,

un trecător, ca toţi părinţii mei!

14 Întoarce-ţi privirea de la mine,

ca să mă înseninez înainte de a mă duce şi de a nu mai fi!