Psalmul 62

PSALMUL 62 (61)

Încredere totală în Dumnezeu

1 Maestrului de cor. Yedutún. Psalm. Al lui Davíd.

2 Numai în Dumnezeu îşi află liniştea sufletul meu,

de la el vine mântuirea mea.

3 Numai el este stânca şi mântuirea mea,

turnul meu de scăpare; de aceea, nu mă clatin.

4 Până când vă veţi năpusti asupra unui om,

lovindu-l cu toţii ca pe un zid gata să cadă

şi ca pe un perete surpat?

5 Se sfătuiesc cum să-l doboare de la înălţimea lui, se desfată în minciună;

cu gura binecuvântează, dar în adâncul lor blestemă.       Sélah

6 Numai în Dumnezeu îşi află sufletul meu liniştea,

pentru că numai de la el [vine] speranţa mea.

7 Numai el este stânca şi mântuirea mea,

turnul meu de scăpare; de aceea, nu mă clatin.

8 În Dumnezeu este mântuirea şi gloria mea,

stânca tăriei mele, refugiul meu este la Dumnezeu.

9 Poporule, pune-ţi încrederea în el în orice moment!

Revărsaţi-vă inimile în faţa lui! Dumnezeu este refugiul nostru!

10 Deşertăciune sunt fiii lui Adám, minciună, fiii oamenilor.

Dacă s-ar cântări toţi la un loc, [ar fi mai uşori] decât aburul.

11 Nu vă încredeţi în oprimare şi nu vă lăsaţi înşelaţi de jaf;

chiar dacă ar fi să curgă bogăţiile, nu vă lipiţi inima de ele!

12 O dată a vorbit Domnul şi de două ori am auzit aceasta:

tăria este a lui Dumnezeu,

13 şi a ta, Doamne, este îndurarea,

pentru că tu-l răsplăteşti pe fiecare după faptele sale.