Psalmul 83

PSALMUL 83 (82)

Rugăciune împotriva coaliţiei popoarelor vecine

1 Cântare. Psalm. Al lui Asáf.

2 Dumnezeule, să nu taci, să nu fii mut

şi să nu rămâi în tăcere, Dumnezeule!

3 Căci, iată, duşmanii tăi freamătă

şi cei ce te urăsc au ridicat capul.

4 Fac planuri viclene împotriva poporului tău,

ţin sfat împotriva celor apăraţi de tine.

5 Au zis: „Haideţi să-i ştergem dintre neamuri,

să nu se mai amintească numele lui Israél vreodată!”.

6 Căci s-au sfătuit într-un cuget,

au făcut alianță împotriva ta:

7 corturile lui Edóm şi ale ismaelíţilor,

Moáb şi agarenii,

8 Ghébal, Amón şi Amaléc, ţara filisténilor

şi cei ce locuiesc în Tir.

9 Chiar şi Asíria s-a unit cu ei;

ei sunt braţul cel puternic al fiilor lui Lot.              Sélah

10 Fă cu ei după cum ai făcut cu Madián,

cu Siséra şi cu Iabín, la râul Chişón!

11 Au fost nimiciţi la En-Dor

şi au ajuns să fie îngrăşământ pentru pământ.

12 Fă-i pe nobilii lor ca pe Óreb şi Zeb

şi pe toţi conducătorii lor ca pe Zébah şi Ţalmúna,

13 care au spus: „Să luăm în stăpânire pentru noi

păşunile lui Dumnezeu!”!

14 Dumnezeul meu, fă-i ca pe un vârtej,

ca pleava în bătaia vântului!

15 După cum focul arde pădurea

şi văpaia lui arde munţii,

16 aşa să-i urmăreşti cu vijelia ta

şi să-i înspăimânţi cu furtuna ta.

17 Umple feţele lor de ruşine

ca să caute numele tău, Doamne!

18 Să fie făcuţi de ruşine şi înspăimântaţi totdeauna,

să fie făcuţi de ocară şi să piară!

19 Să ştie că numele tău este „Domnul”,

tu singur eşti Cel Preaînalt peste tot pământul!