Psalmul 97

PSALMUL 97 (96)

Dumnezeu este lumina şi bucuria celor drepţi

1 Domnul stăpâneşte, să se bucure pământul,

toate insulele să [tresalte] de veselie!

2 Norii şi negura îl înconjoară,

dreptatea şi judecata sunt temelia tronului său.

3 Focul merge înaintea lui

şi-i mistuie pe potrivnicii lui de jur împrejur.

4 Fulgerele sale luminează lumea:

pământul le vede şi se cutremură.

5 Munţii se topesc ca ceara înaintea Domnului,

înaintea stăpânului a tot pământul.

6 Cerurile fac cunoscută dreptatea lui

şi toate popoarele îi văd gloria.

7 Să fie făcuţi de ruşine toţi cei care slujesc la chipuri cioplite, cei care se laudă cu idolii!

Să cadă în genunchi în faţa lui toţi zeii!

8 Sión aude şi se bucură şi fiicele lui Iúda tresaltă de bucurie

pentru judecăţile tale, Doamne.

9 Căci tu, Doamne, eşti Cel Preaînalt peste tot pământul

şi tu eşti cu mult mai presus decât toţi zeii.

10 Voi, care-l iubiţi pe Domnul, urâţi răul!

El păzeşte sufletele credincioşilor săi,

îi va elibera din mâna nelegiuiţilor.

11 Pentru cel drept a răsărit lumina

şi pentru cei cu inima dreaptă, bucuria.

12 Bucuraţi-vă, voi, drepţilor, în Domnul

şi lăudaţi memoria sfinţeniei sale!