Capitolul 4

Autoritatea lui Paul

1 Orice om să ne considere în felul acesta: ca pe nişte slujitori ai lui Cristos, administratori ai tainelor lui Dumnezeu, 2 iar ceea ce se cere de la administratori este ca fiecare să fie găsit credincios. 3 Pentru mine contează prea puţin dacă sunt judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc. Ba, mai mult, nici eu nu mă judec pe mine. 4 De fapt, conştiinţa nu mă acuză cu nimic, dar nu sunt justificat prin aceasta. Cel care mă judecă este Domnul. 5 Aşadar, să nu judecaţi nimic înainte de vreme, până când va veni Domnul. El va lumina cele ascunse de întuneric şi va descoperi planurile inimilor şi atunci fiecare va primi de la Dumnezeu lauda cuvenită.

6 Acestea, fraţilor, le-am dat ca un exemplu despre mine şi Apólo spre binele vostru, ca să învăţaţi de la noi: [să nu treceţi] peste cele scrise ca nu cumva vreunul dintre voi să se laude cu unul împotriva celuilalt. 7 Căci cine te face mai deosebit de alţii? Ce ai ce nu ai primit? Dar dacă ai primit, de ce te mândreşti ca şi cum nu ai fi primit? 8 V-aţi săturat deja! V-aţi şi îmbogăţit de-acum? Aţi domnit fără de noi! Într-adevăr, ar fi fost bine să domniţi, ca să domnim şi noi împreună cu voi! 9 Căci ni se pare că Dumnezeu ne-a făcut pe noi, apostolii, cei din urmă, ca nişte condamnaţi la moarte, fiindcă am devenit ca un spectacol pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. 10 Noi suntem nebuni pentru Cristos, voi sunteţi înţelepţi în Cristos; noi suntem slabi, voi sunteţi tari; voi [vă bucuraţi] de cinste, iar noi, de dispreţ. 11 Până în ceasul de acum, suntem flămânzi şi însetaţi, suntem goi şi chinuiţi şi pribegim. 12 Ne trudim, muncind cu mâinile noastre. Fiind batjocoriţi, binecuvântăm; fiind persecutaţi, răbdăm; 13 fiind insultaţi, răspundem cu blândeţe. Am ajuns gunoiul lumii, murdăria tuturor până acum.

14 Vă scriu acestea, nu ca să vă fac de ruşine, ci ca să vă mustru ca pe nişte copii iubiţi ai mei. 15 Căci chiar dacă aţi avea zeci de mii de învăţători în Cristos, nu aveţi mai mulţi părinţi: eu v-am dat naştere în Cristos Isus prin evanghelie. 16 Aşadar, vă îndemn: fiţi imitatorii mei!

Planuri de călătorie

17 Tocmai de aceea l-am trimis la voi pe Timotéi, care este copilul meu iubit şi credincios în Domnul. El vă va aminti căile mele în Cristos Isus, aşa cum învăţ pretutindeni, în fiecare Biserică. 18 Unii s-au îngâmfat ca şi cum eu n-aş mai veni la voi. 19 Însă voi veni în curând la voi, dacă Domnul va voi, şi voi cunoaşte nu doar cuvântul celor îngâmfaţi, ci şi puterea [lor], 20 pentru că împărăţia lui Dumnezeu nu [constă] în cuvinte, ci în putere. 21 Ce vreţi? Să vin la voi cu varga sau cu iubirea şi cu duhul blândeţii?