Capitolul 2

Iertarea celor care l-au ofensat pe Paul

1 Am judecat să nu vin din nou la voi întristat, 2 căci dacă eu vă întristez pe voi, cine poate să-mi dea bucurie, dacă nu cel care a fost întristat de mine? 3 Şi v-am scris aceasta ca atunci când vin să nu am întristare de la cei care trebuiau să-mi facă bucurie şi sunt convins cu privire la voi toţi că bucuria mea este a voastră, a tuturor. 4 V-am scris în adâncă mâhnire, cu strângere de inimă, şi cu multe lacrimi, nu ca să vă întristaţi, ci ca să cunoaşteţi iubirea nemărginită pe care o am pentru voi.

5 Dacă cineva a provocat întristare, nu pe mine m-a întristat, ci pe voi toţi, cel puţin în parte, ca să nu spun mai mult. 6 Pentru unul ca acesta este destulă pedeapsa dată de cei mai mulţi, 7 aşa încât este mai bine să-l iertaţi şi să-l mângâiaţi ca să nu cadă de prea mare tristeţe. 8 De aceea vă îndemn să vă arătaţi iubirea faţă de el. 9 Pentru aceasta v-am şi scris ca să ştiu din această încercare dacă sunteţi ascultători în toate. 10 Însă pe cine îl iertaţi îl iert şi eu şi ceea ce am iertat, dacă am iertat ceva, am făcut-o pentru voi în faţa lui Cristos, 11 ca să nu ne lăsăm înşelaţi de Satana, căci gândurile lui nu ne sunt necunoscute.

Călătoria în Macedónia

12 Când am venit la Tróas pentru evanghelia lui Cristos, chiar dacă mi se deschisese uşa în Domnul, 13 nu am avut linişte în duhul meu pentru că nu l-am găsit pe fratele meu Tit, dar, luându-mi rămas bun de la ei, am plecat spre Macedónia.

14 Mulţumire fie lui Dumnezeu care ne poartă întotdeauna la victorie în Cristos şi răspândeşte prin noi în orice loc mireasma cunoaşterii sale. 15 Căci noi suntem înaintea lui Dumnezeu mireasma plăcută a lui Cristos pentru cei care se mântuiesc ca şi pentru cei care se pierd. 16 Pentru aceştia suntem mireasma [care duce] de la moarte spre moarte, iar pentru aceia mireasmă [care duce] de la viaţă spre viaţă. Şi cine este potrivit pentru aceasta? 17 Căci noi nu suntem ca cei mulţi care comercializează cuvântul lui Dumnezeu, ci vorbim cu sinceritate în Cristos din partea lui Dumnezeu şi în faţa lui Dumnezeu.