Capitolul 2

1 Copiii mei, vă scriu acestea ca să nu păcătuiţi. Dar dacă cineva ar păcătui, avem un apărător la Tatăl, pe Isus Cristos, cel drept. 2 El este jertfa de ispăşire pentru păcatele noastre, dar nu numai pentru ale noastre, ci şi pentru ale lumii întregi.

A doua condiţie: observarea poruncilor şi iubirea aproapelui

3 Din aceasta ştim că îl cunoaştem: dacă păzim poruncile lui. 4 Cine spune: „Eu îl cunosc”, dar nu păzeşte poruncile lui, este mincinos şi adevărul nu este în el. 5 Însă, dacă cineva păstrează cuvântul lui, într-adevăr iubirea lui Dumnezeu în el este desăvârşită. Din aceasta cunoaştem că suntem în el. 6 Cel care spune că rămâne în el are datoria să trăiască aşa cum el a trăit.

7 Iubiţilor, nu vă scriu o poruncă nouă, ci porunca cea veche, pe care o aveţi de la început; porunca veche este cuvântul pe care l-aţi auzit. 8 Totuşi vă scriu o poruncă nouă, care este adevărată în el şi în voi, pentru că întunericul trece, iar lumina cea adevărată străluceşte deja. 9 Cine spune că este în lumină, dar îl urăşte pe fratele său, este în întuneric până acum. 10 Cine îl iubeşte pe fratele său rămâne în lumină şi nu este [motiv de] scandal în el. 11 Însă cine-l urăşte pe fratele său este în întuneric, umblă în întuneric şi nu ştie încotro merge, pentru că întunericul i-a orbit ochii.

A treia condiţie: lupta împotriva tentaţiilor lumii

12 Vă scriu vouă, copiilor, pentru că păcatele voastre au fost iertate datorită numelui său.

13 Vă scriu vouă, părinţilor, pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început.

Vă scriu vouă, tinerilor, pentru că l-aţi învins pe Cel Rău.

14 V-am scris vouă, copiilor, pentru că l-aţi cunoscut pe Tatăl.

V-am scris vouă, părinţilor, pentru că l-aţi cunoscut pe cel care este de la început.

V-am scris vouă, tinerilor, pentru că sunteţi puternici şi cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi l-aţi învins pe Cel Rău.

15 Să nu iubiţi lumea şi nici cele ce sunt în lume! Dacă cineva iubeşte lumea, iubirea Tatălui nu este în el. 16 Pentru că tot ce este în lume – pofta trupului, pofta ochilor şi trufia vieţii – nu este de la Tatăl, ci de la lume. 17 Dar lumea şi pofta ei trec, însă cel care împlineşte voinţa lui Dumnezeu rămâne în veci.

A patra condiţie: lupta împotriva lui Anticríst

18 Copii, este ceasul de pe urmă. După cum aţi auzit, vine Anticríst, iar acum au apărut mulţi anticrişti; după aceasta cunoaştem că este ceasul de pe urmă. 19 Dintre noi au ieşit, dar nu erau de-ai noştri, pentru că, dacă ar fi fost de-ai noştri, ar fi rămas cu noi, dar trebuia să se arate că nu toţi sunt de-ai noştri. 20 Dar voi aveţi ungerea de la Cel Sfânt şi cunoaşteţi cu toţii. 21 Nu v-am scris pentru că n-aţi cunoaşte adevărul, ci pentru că îl cunoaşteţi şi pentru că nicio minciună nu este din adevăr. 22 Cine este mincinosul dacă nu cel care neagă că Isus este Cristosul? Acesta este Anticrístul, cel care-l neagă pe Tatăl şi pe Fiul. 23 Oricine îl neagă pe Fiul nu-l are nici pe Tatăl; cine-l mărturiseşte pe Fiul îl are şi pe Tatăl.

24 În ce vă priveşte, să rămână în voi ceea ce aţi auzit de la început! Dacă rămâne în voi ce aţi auzit de la început, şi voi rămâneţi în Fiul şi în Tatăl. 25 Şi aceasta este promisiunea pe care el însuşi ne-a făcut-o: viaţa cea veşnică.

26 V-am scris acestea despre cei care vă înşală. 27 Dar în ce vă priveşte, rămâne în voi ungerea pe care aţi primit-o de la el şi nu aveţi nevoie ca să vă înveţe cineva, ci, întrucât ungerea lui vă învaţă despre toate – iar ea este adevărată, şi nu falsă – după cum v-am învăţat, rămâneţi în el!

II. DUMNEZEU ESTE DREPT

Copiii lui Dumnezeu nu păcătuiesc

28 Şi acum, copii, rămâneţi în el, pentru ca, atunci când se va arăta, să avem încredere şi să nu fim făcuţi de ruşine de el la venirea lui! 29 Dacă ştiţi că el este drept, atunci ştiţi că oricine face dreptatea este născut din el.