Capitolul 2

1 Căci vreau ca voi să ştiţi ce luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicéea şi pentru toţi aceia care nu au văzut faţa mea în trup, 2 pentru ca inimile lor să fie mângâiate şi, unite în iubire, să ajungă la toată bogăţia plinătăţii înţelegerii, ca să cunoască misterul lui Dumnezeu: Cristos, 3 în care sunt ascunse toate comorile înţelepciunii şi ale cunoaşterii. 4 Vă spun aceasta pentru ca nimeni să nu vă înşele prin cuvinte atrăgătoare. 5 De fapt, dacă sunt absent cu trupul, sunt prezent cu duhul între voi, bucurându-mă şi văzând buna rânduială a voastră şi tăria credinţei voastre în Cristos.

Plinătatea vieţii în Cristos

6 Aşadar, după cum l-aţi primit pe Cristos Isus, Domnul, tot aşa să umblaţi în el, 7 înrădăcinaţi şi zidiţi în el, întăriţi în credinţă, aşa cum aţi fost învăţaţi, prisosind în mulţumire. 8 Vedeţi să nu vă subjuge cineva prin filozofie şi speculaţii fără sens după tradiţia oamenilor, după învăţăturile de la început ale lumii, şi nu după Cristos! 9 În el locuieşte toată plinătatea dumnezeirii, trupeşte, 10 iar voi sunteţi împliniţi în el, care este capul oricărui principat şi [al oricărei] puteri. 11 Tot în el aţi fost circumcişi, dar nu cu o circumcízie făcută de mână omenească, ci prin dezbrăcarea de trupul de carne, prin circumcízia lui Cristos. 12 Înmormântaţi fiind împreună cu el prin Botez, aţi şi fost înviaţi, prin credinţă, împreună cu el, prin credinţa în puterea lui Dumnezeu, cel care l-a înviat pe el din morţi. 13 Pe voi, care eraţi morţi pentru greşelile şi necircumcízia trupului vostru, v-a readus la viaţă împreună cu el, iertându-vă toate greşelile. 14 El a şters documentul cu poruncile care erau împotriva voastră şi l-a anulat pironindu-l pe cruce. 15 A despuiat principatele şi puterile şi le-a denunţat în public după ce a triumfat asupra lor, prin el însuşi.

Avertisment asupra practicilor superstiţioase

16 Aşadar, nimeni să nu vă judece cu privire la mâncare şi la băutură, cu privire la sărbătoare, sau la lună nouă, sau la sâmbătă! 17 Acestea sunt umbra celor ce vor veni, dar trupul este al lui Cristos. 18 Nimeni să nu vă răpească premiul invocând umilinţa şi cultul îngerilor, bazându-se pe ceea ce a văzut, îngâmfat în zadar de judecata lui trupească 19 şi rupt de capul de la care tot trupul, susţinut şi unit prin încheieturi şi ligamente, primeşte creşterea lui Dumnezeu!

20 Dacă aţi murit împreună cu Cristos faţă de învăţăturile de la început ale lumii, de ce vă supuneţi unei reguli ca şi cum aţi trăi în lume: 21 „nu apuca, nu gusta, nu te atinge 22 de lucrurile care toate sunt destinate distrugerii prin întrebuinţare!”, după poruncile şi învăţăturile oamenilor? 23 Dar [acestea] sunt un limbaj de înţelepciune prin devoţiuni de bunăvoie, umilinţe şi asceză corporală, dar nu sunt de nicio valoare, decât pentru satisfacerea trupului.