Capitolul 12

Învierea şi răsplata

1 În acel timp, se va ridica Mihaél,

marele conducător care stă

peste fiii poporului tău.

Va fi un timp de strâmtorare

cum nu a mai fost de când există

un popor şi până în acel timp.

În acel timp, va fi salvat poporul tău,

oricine va fi găsit scris în carte.

2 Mulţi dintre cei care dorm

în ţărâna pământului se vor trezi:

unii pentru viaţa veşnică,

iar alţii pentru ocara şi dezgustul veşnic.

3 Cei pricepuţi vor străluci

ca strălucirea firmamentului

şi cei care i-au făcut pe mulţi să fie drepţi,

ca stelele în veci şi pentru totdeauna.

4 Tu, însă, Daniél, sigilează cuvintele şi sigilează şi cartea până la timpul de la sfârşit. Mulţi o vor parcurge şi se va mări cunoaşterea.

Profeţia sigilată

5 Eu, Daniél, am privit şi, iată, alţi doi care stăteau: unul pe un mal al râului, iar altul pe celălalt mal al râului! 6 Unul i-a zis omului îmbrăcat în in care stătea deasupra apelor râului: „Când va fi sfârşitul minunăţiilor?”. 7 Apoi l-am auzit pe omul îmbrăcat în in, care stătea deasupra apelor râului; el şi-a ridicat mâna dreaptă şi cea stângă spre ceruri şi a jurat pe Cel veşnic Viu: „Va fi pentru un timp, timpuri şi jumătate. Când se va sfârşi zdrobirea puterii poporului celui sfânt, toate acestea se vor termina”. 8 Eu am auzit, dar nu am înţeles. Și am zis: „Domnul meu, care va fi sfârşitul acestora?”. 9 El mi-a zis: „Du-te, Daniél! Cuvintele acestea vor fi ascunse şi sigilate până la timpul de la sfârşit. 10 Mulţi vor fi purificaţi, albiţi şi şlefuiţi. Cei nelegiuiţi vor continua să săvârşească nelegiuirea şi niciun nelegiuit nu va înţelege; dar cei pricepuţi vor înţelege. 11 Din momentul în care va fi îndepărtată jertfa perpetuă şi va fi pusă urâciunea pustiirii, vor fi o mie două sute nouăzeci de zile. 12 Fericit cel care va aştepta şi va ajunge la o mie trei sute treizeci şi cinci de zile! 13 Iar tu, mergi până la sfârşit. Te vei odihni, te vei ridica pentru partea ta de moştenire la sfârşitul zilelor”.