Capitolul 12

III. CODUL DEUTERONOMIC

1 Acestea sunt hotărârile şi judecăţile pe care să aveţi grijă să le împliniţi în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul părinţilor tăi ca s-o iei în stăpânire în toate zilele în care vei trăi pe pământ.

Locul de cult

2 Distrugeţi toate locurile în care popoarele pe care le vei lua în stăpânire îi slujesc pe dumnezeii lor: munţii înalţi, dealurile şi sub copacii verzi. 3 Să le dărâmaţi altarele, să le distrugeţi stelele, stâlpii să-i ardeţi în foc şi să fărâmaţi idolii dumnezeilor lor şi să ştergeţi numele lor din locul acela!

4 Să nu faceţi aşa faţă de Domnul Dumnezeul vostru, 5 ci să căutaţi locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru dintre toate triburile voastre ca să-şi pună numele şi să locuiască acolo: acolo să mergeţi! 6 Acolo să aduceţi arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, darurile ridicate ale mâinilor voastre, voturile voastre şi darurile voastre de bunăvoie, întâii născuţi din cirezile şi turmele voastre! 7 Acolo să mâncaţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru şi să vă bucuraţi voi şi casele voastre de toate peste care aţi întins mâinile voastre şi cu care te-a binecuvântat Domnul Dumnezeul tău!

8 Să nu faceţi aşa cum facem noi astăzi aici, unde fiecare face ce i se pare drept, 9 fiindcă nu aţi ajuns încă la locul de odihnă şi la moştenirea pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău! 10 Când veţi trece Iordánul şi veţi locui în ţara pe care Domnul Dumnezeul vostru vă face s-o moşteniţi şi când vă va da odihnă din partea tuturor duşmanilor voştri de jur împrejur şi veţi locui în linişte, 11 atunci va fi un loc pe care-l va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele lui acolo şi unde să aduceţi tot ce eu vă poruncesc: arderile voastre de tot, jertfele voastre, zeciuielile voastre, darurile ridicate ale mâinilor voastre şi toate voturile voastre alese pe care le veţi face Domnului! 12 Să vă bucuraţi înaintea Domnului Dumnezeului vostru, voi, fiii voştri şi fiicele voastre, slujitorii şi slujitoarele voastre şi levítul care e înăuntrul porţilor voastre, căci el nu are nici parte, nici moştenire cu voi!

13 Ai grijă să nu aduci arderile tale de tot în orice loc pe care l-ai vedea, 14 ci în locul pe care îl va alege Domnul, în unul dintre triburile tale; acolo să-ţi aduci arderile tale de tot şi tot ceea ce eu îţi poruncesc!

15 Totuşi, poţi să înjunghii şi să mănânci carne după dorinţa sufletului tău, oriunde înăuntrul porţilor tale, după binecuvântarea Domnului pe care ţi-o va da: cel impur şi cel curat pot să mănânce din ea ca din căprioară şi din cerb. 16 Numai sângele să nu-l mâncaţi, ci să-l vărsaţi pe pământ ca pe apă!

17 Nu poţi să mănânci înăuntrul porţilor tale din zeciuiala grâului tău, a mustului tău şi a uleiului tău, nici din întâii născuţi ai cirezilor şi turmelor tale, nici din vreun vot pe care îl vei face, nici din jertfele tale de bunăvoie, nici din darul ridicat al mâinii tale. 18 Ci să le mănânci înaintea Domnului Dumnezeului tău, în locul pe care îl va alege Domnul Dumnezeul tău, tu, fiul tău şi fiica ta, slujitorul tău şi slujitoarea ta şi levítul care este înăuntrul porţilor tale. Să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău de toate peste care ţi-ai întins mâna! 19 Ai grijă să nu-l părăseşti pe levít în toate zilele [cât vei fi] pe pământul tău! 20 Când Domnul Dumnezeul tău îţi va lărgi hotarele, după cum ţi-a zis, şi tu vei spune: «vreau să mănânc carne», fiindcă sufletul tău doreşte să mănânce carne, poţi să mănânci carne după cum doreşte sufletul tău. 21 Dacă va fi prea departe de tine locul pe care-l va alege Domnul Dumnezeul tău ca să-şi pună acolo numele, poţi să înjunghii pentru tine din cireada ta şi din turma ta pe care ţi le dă Domnul, după cum îţi poruncesc, şi să mănânci înăuntrul porţilor tale tot ce-ţi doreşte sufletul. 22 Să mănânci din ele cum se mănâncă din căprioară şi din cerb! Cel impur şi cel curat pot să mănânce împreună. 23 Numai evită să mănânci sângele, căci sângele este viaţa! Să nu mănânci viaţa cu carnea! 24 Să nu-l mănânci, ci să-l verşi pe pământ ca pe apă! 25 Să nu-l mănânci, ca să-ţi fie bine ţie şi fiilor tăi după tine făcând ceea ce e drept înaintea Domnului! 26 Numai cele sfinte ale tale şi voturile tale să le iei şi să le aduci în locul pe care îl va alege Domnul! 27 Să-ţi aduci arderile de tot, carnea şi sângele, pe altarul Domnului Dumnezeului tău! Sângele jertfelor tale să-l verşi pe altarul Domnului Dumnezeului tău, iar carnea s-o mănânci! 28 Ai grijă şi ascultă toate aceste cuvinte pe care ţi le poruncesc, ca să-ţi fie bine ţie şi fiilor tăi după tine totdeauna, deoarece ai făcut ceea ce este bun şi drept înaintea Domnului Dumnezeului tău!

Împotriva cultelor canaaneéne

29 Când Domnul Dumnezeul tău va nimici dinaintea ta toate popoarele spre care mergi ca să le iei în stăpânire, le vei lua în stăpânire şi vei locui în ţara lor. 30 Ai grijă să nu fii prins în cursă de ele după ce vor fi nimicite din faţa ta şi să întrebi de dumnezeii lor, zicând: «cum au slujit aceste popoare pe dumnezeii lor, aşa voi face şi eu!». 31 Să nu faci aşa faţă de Domnul Dumnezeul tău, deoarece ele au făcut pentru dumnezeii lor ceea ce este abominábil şi ce urăşte Domnul: chiar şi pe fiii şi pe fiicele lor i-au ars în foc pentru dumnezeii lor!