Capitolul 20

Reguli pentru război

1 Când vei merge la război împotriva duşmanilor tăi şi vei vedea cai şi care şi un popor mai mare decât tine, să nu te temi de ei, căci Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, este cu tine! 2 Când te vei apropia de luptă, să se apropie preotul şi să vorbească poporului! 3 Să le spună: «Ascultă, Israél! Voi astăzi vă apropiaţi de luptă împotriva duşmanilor voştri. Să nu vi se înmoaie inima, să nu vă fie teamă, să nu vă înspăimântaţi şi să nu tremuraţi înaintea lor! 4 Căci Domnul Dumnezeul vostru merge cu voi ca să se lupte pentru voi împotriva duşmanilor voştri, ca să vă salveze».

5 Să spună scribii poporului: «Dacă cineva a construit o casă nouă şi nu a inaugurat-o, să meargă şi să se întoarcă la casa lui, ca să nu moară în luptă şi s-o inaugureze altcineva!  6 Dacă cineva a sădit o vie şi nu a mâncat din ea, să meargă şi să se întoarcă la casa lui, ca să nu moară în luptă şi altul să mănânce din ea!

7 Dacă cineva s-a logodit cu o femeie şi nu a luat-o, să meargă şi să se întoarcă la casa lui, ca să nu moară în luptă şi să o ia altul».

8 Să mai spună scribii poporului: «Dacă cuiva îi este teamă şi i se înmoaie inima, să meargă şi să se întoarcă la casa lui, ca să nu se înmoaie şi inima fraţilor lui ca inima sa!».

9 Când scribii vor fi terminat de vorbit poporului, să stabilească nişte capi ai oştirii în fruntea poporului!

Cucerirea cetăţilor

10 Când te vei apropia de o cetate ca să te lupţi împotriva ei, să-i propui pace! 11 Dacă îţi răspunde cu pace şi ţi se deschide, tot poporul care este în ea să-ţi plătească tribut şi să-ţi slujească. 12 Dacă nu primeşte pacea cu tine şi vrea să facă război cu tine, atunci s-o asediezi. 13 Domnul Dumnezeul tău ţi-o va da în mâinile tale şi să treci prin ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească! 14 Dar să iei pentru tine femeile, copiii, animalele şi tot ce va mai fi în cetate, toată prada! Să mănânci toată prada duşmanilor tăi pe care ţi-i va da Domnul Dumnezeul tău!

15 Aşa să faci tuturor cetăţilor care sunt foarte îndepărtate de tine şi care nu fac parte din cetăţile acelor popoare! 16 Dar în cetăţile popoarelor acelea pe care ţi le dă Domnul ca moştenire, să nu laşi în viaţă nimic din ce are suflare, 17 ci să-i nimiceşti pe hetéi, pe amoréi, pe canaaneéni, pe ferezéi, pe hevéi şi pe iebuséi, după cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, 18 ca să nu vă înveţe să faceţi după toate lucrurile lor abominábile pe care le fac faţă de dumnezeii lor şi să păcătuiţi împotriva Domnului Dumnezeului vostru!

19 Când vei asedia o cetate luptând împotriva ei mai multe zile ca să o cucereşti, să nu tai pomii ei lovindu-i cu securea, pentru că poţi să mănânci din ei, şi să nu-i tai! Sunt oare oameni pomii câmpului, ca să vină înaintea ta când îi asediezi? 20 Numai copacii pe care-i cunoşti că nu sunt pomi [buni] de mâncat, pe aceştia poţi să-i tai şi să-i dobori şi să faci întărituri împotriva cetăţii care face război cu tine până va cădea.