Capitolul 24

Divorţul

1 Când un bărbat ia o femeie şi se căsătoreşte cu ea, dacă ea nu mai află har în ochii lui pentru că el a găsit la ea ceva nepotrivit, să-i scrie un act de despărţire, să i-l dea în mână şi s-o trimită din casa lui! 2 Dacă iese din casa lui, merge şi devine [soţia] unui alt bărbat, 3 şi dacă al doilea soţ o urăşte şi-i scrie un act de despărţire şi i-l dă în mână şi o trimite din casa lui sau dacă moare al doilea soţ care a luat-o de soţie, 4 soţul ei dintâi care a trimis-o nu mai poate s-o ia ca să-i fie din nou soţie după ce ea s-a întinat. Pentru că acesta este un lucru abominábil înaintea Domnului. Să nu păcătuieşti [astfel] în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă ca moştenire!

Drepturile noului căsătorit

5 Când un bărbat şi-a luat soţie de curând, să nu se ducă la război şi să nu i se impună nicio obligaţie! Să fie liber pentru casa lui timp de un an şi să-şi înveselească soţia pe care a luat-o!

Garanţia

6 Nimeni să nu ia ca garanţie râşniţa sau piatra de râşniţă, pentru că ar lua ca garanţie viaţa!

Răpirea

7 Dacă se găseşte cineva care să fi furat pe vreunul dintre fraţii lui, dintre fiii lui Israél, şi să-l fi subjugat sau vândut, să-l fi făcut sclav sau să-l fi vândut, acel hoţ să fie dat morţii! Să nimiceşti răul din mijlocul tău!

Lepra

8 Păzeşte-te de rana leprei! Să păzeşti şi să faci tot ceea ce te vor învăţa preoţii levíţi, după cum le-am poruncit să observe şi să facă! 9 Adu-ţi aminte ceea ce i-a făcut Domnul Dumnezeul tău lui Míriam pe drum când ieşeaţi din Egipt!

Garanţia

10 Dacă dai aproapelui tău ceva cu împrumut, să nu mergi în casa lui ca să iei garanţia, 11 ci să stai afară şi cel căruia i-ai împrumutat să-ţi aducă garanţia afară! 12 Dacă omul acela este sărac, să nu te culci cu garanţia lui, 13 ci să-i dai înapoi garanţia la apusul soarelui ca să se culce în învelitoarea lui şi să te binecuvânteze! Aceasta va fi pentru tine dreptate înaintea Domnului Dumnezeului tău.

Răsplata muncii

14 Să nu-l nedreptăţeşti pe cel tocmit sărac şi nevoiaş, fie că este unul dintre fraţii tăi, fie că este unul dintre străinii care locuiesc în ţara ta, în interiorul porţilor tale! 15 Să-i dai plata în aceeaşi zi, înainte de apusul soarelui, căci e sărac şi sufletul lui o doreşte, ca să nu strige la Domnul şi să ai păcat!

Responsabilitatea individuală

16 Să nu fie omorâţi părinţii în locul copiilor şi nici copiii să nu fie omorâţi în locul părinţilor: fiecare să fie omorât pentru păcatul său!

Măsuri în favoarea celor săraci

17 Să nu viciezi sentinţa străinului sau a orfanului şi să nu iei ca garanţie haina văduvei! 18 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în Egipt şi că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat de acolo. De aceea îţi poruncesc ca să împlineşti aceste lucruri.

19 Când îţi vei secera ogorul şi vei uita un snop pe câmp, să nu te întorci să-l iei: să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei, pentru ca Domnul Dumnezeul tău să te binecuvânteze în toată lucrarea mâinilor tale!

20 Când vei bate măslinii tăi, să nu scuturi ce a rămas în urma ta: să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei!

21 Când îţi vei culege via, să nu culegi ce a rămas în urma ta: să fie al străinului, al orfanului şi al văduvei!

22 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului! De aceea îţi poruncesc ca să împlineşti aceste lucruri.