Capitolul 27

Celebrarea alianţei

1 Moise şi bătrânii lui Israél au poruncit poporului zicând: „Păziţi toate poruncile pe care eu vi le dau astăzi! 2 În ziua în care vei trece Iordánul spre ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă, să ridici pietre mari şi să le văruieşti cu var! 3 Să scrii pe ele toate cuvintele acestei legi când vei trece Iordánul, ca să intri în ţara pe care Domnul Dumnezeul tău ţi-o dă, ţară în care curge lapte şi miere, după cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi!

4 Când veţi trece Iordánul, să ridicaţi aceste pietre pe care vi le poruncesc astăzi pe muntele Ebál şi să le văruiţi cu var! 5 Să zideşti acolo un altar pentru Domnul Dumnezeul tău, un altar din pietre pe care să nu le atingi cu fierul! 6 Din pietre întregi să zideşti altarul pentru Domnul Dumnezeul tău! Să aduci pe el arderi de tot pentru Domnul Dumnezeul tău; 7 să aduci jertfe de împăcare, să mănânci acolo şi să te bucuri înaintea Domnului Dumnezeului tău! 8 Să scrii pe aceste pietre toate cuvintele legii acesteia, săpându-le foarte desluşit!”.

9 Moise şi preoţii levíţi au vorbit întregului Israél: „Taci şi ascultă, Israél! Astăzi, ai devenit popor pentru Domnul Dumnezeul tău. 10 Ascultă glasul Domnului Dumnezeului tău şi împlineşte poruncile şi hotărârile lui pe care eu ţi le dau astăzi!”.

11 În ziua aceea, Moise a poruncit poporului: 12 „Aceştia să stea ca să binecuvânteze poporul pe muntele Garizím când veţi trece Iordánul: Simeón, Lévi, Iúda, Isahár, Iosíf şi Beniamín. 13 Aceştia să stea ca să blesteme pe muntele Ebál: Rubén, Gad, Aşér, Zabulón, Dan şi Neftáli.

Blestemele de pe muntele Ebál

14 Leviţii să spună cu glas tare fiecărui bărbat din Israél:

15 «Blestemat este omul care face un chip cioplit sau un chip turnat – lucru abominábil înaintea Domnului, lucrare a mâinilor de meşteşugar – şi îl pune într-un loc ascuns!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

16 «Blestemat este cel care îi dispreţuieşte pe tatăl său şi pe mama sa!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

17 «Blestemat este cel care mută hotarul aproapelui său!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

18 «Blestemat este cel care îl face pe orb să rătăcească pe cale!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

19 «Blestemat este cel care viciază judecata străinului, orfanului şi a văduvei!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

20 «Blestemat este cel care se culcă cu soţia tatălui său, căci ridică poala mantiei tatălui său!».

Tot poporul să răspundă: «Amin!».

21 «Blestemat este cel care se culcă cu vreun animal!».

Tot poporul să răspundă: «Amin!».

22 «Blestemat este cel care se culcă cu sora sa, fiica tatălui său sau fiica mamei sale!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

23 «Blestemat este cel care se culcă cu soacra lui!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

24 «Blestemat este cel care loveşte pe aproapele său în ascuns!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

25 «Blestemat este cel care ia un dar ca să lovească de moarte un om nevinovat!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».

26 «Blestemat este cel care nu este statornic în cuvintele legii acesteia ca să le împlinească!». Tot poporul să răspundă: «Amin!».