Capitolul 5

Decalogul

1 Moise a chemat tot Israélul şi le-a zis:

„Ascultă, Israél, hotărârile şi judecăţile pe care vi le spun astăzi în auzul vostru: să le învăţaţi, să le păziţi şi să le împliniţi!

2 Domnul Dumnezeul nostru a încheiat cu noi o alianţă pe Hóreb. 3 Nu cu părinţii noştri a încheiat Domnul alianţa acesta, ci cu noi care suntem toţi vii astăzi aici. 4 Domnul v-a vorbit faţă în faţă pe munte, din mijlocul focului. 5 Eu am stat în acel timp între Domnul şi voi ca să vă vestesc cuvântul Domnului, căci vă era frică de foc şi nu aţi urcat pe munte. El a zis:

6 «Eu sunt Domnul Dumnezeul tău,

care te-am scos din ţara Egiptului,

din casa sclaviei.

7 Să nu ai alţi dumnezei

în afară de mine!

8 Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare cu cele care sunt în ceruri, sus, sau cu cele de jos, de pe pământ, sau cu cele care sunt în apele de sub pământ! 9 Să nu te închini lor şi să nu le slujeşti, căci eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc vina părinţilor în fii până la a treia şi a patra generaţie pentru cei ce mă urăsc 10 şi mă îndur până la a mia generaţie pentru cei care mă iubesc şi păzesc poruncile mele.

11 Să nu iei în zadar numele Domnului Dumnezeului tău; căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în zadar numele lui!

12 Ţine ziua de sabát ca s-o sfinţeşti aşa cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău! 13 Şase zile să lucrezi şi să-ţi faci toate lucrările tale! 14 Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău. Să nu faci nicio lucrare nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici sclavul tău, nici sclava ta, nici boul tău, nici măgarul tău, nici animalele tale, nici străinul care este înăuntrul porţilor tale, ca să se odihnească slujitorul tău şi slujitoarea ta ca şi tine! 15 Adu-ţi aminte că ai fost sclav în ţara Egiptului şi că Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo cu mână puternică şi cu braţ întins! De aceea ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău să ţii ziua de odihnă.

16 Cinsteşte-i pe tatăl tău şi pe mama ta, după cum ţi-a poruncit Domnul Dumnezeul tău, ca să ţi se lungească zilele şi să-ţi fie bine în ţara pe care ţi-o dă Domnul Dumnezeul tău!

17 Să nu ucizi!

18 Să nu comiţi adulter!

19 Să nu furi!

20 Să nu dai mărturie falsă împotriva aproapelui tău!

21 Să nu pofteşti soţia aproapelui tău; să nu pofteşti casa aproapelui tău, nici câmpul lui, nici sclavul lui, nici sclava lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău!».

22 Acestea sunt cuvintele pe care le-a rostit Domnul către toată adunarea voastră pe munte, din mijlocul focului, din nor şi din negură, cu glas puternic, fără să mai adauge nimic. Le-a scris pe două table de piatră şi mi le-a dat mie.

Moise, mijlocitor între Israél şi Domnul

23 Când aţi auzit glasul din mijlocul întunericului şi când tot muntele ardea în foc, s-au apropiat căpeteniile triburilor voastre şi bătrânii voştri. 24 Voi aţi zis: «Iată, Domnul Dumnezeul nostru ne-a arătat gloria lui şi măreţia lui şi i-am auzit glasul din mijlocul focului. Astăzi am văzut că Dumnezeu a vorbit cu omul şi [omul] rămâne viu. 25 Iar acum pentru ce să murim? Căci acest foc mare ne va mistui. Dacă vom continua să auzim glasul Domnului Dumnezeului nostru, vom muri. 26 Căci cine dintre oameni a auzit glasul Dumnezeului celui viu vorbind din mijlocul focului ca noi şi a rămas viu? 27 Apropie-te tu şi ascultă tot ce-ţi va spune Domnul Dumnezeul nostru; apoi să ne spui tu tot ce-ţi va zice Domnul Dumnezeul nostru şi noi vom asculta şi vom face».

28 Domnul a auzit cuvintele pe care mi le-aţi spus. Domnul mi-a zis: «Am auzit cuvintele pe care ţi le-a spus poporul acesta: tot ce au zis este bine. 29 O, de-ar fi inima lor aşa ca să se teamă de mine şi să păzească poruncile mele mereu, ca să le fie bine lor şi copiilor lor totdeauna! 30 Mergi şi spune-le: ‹Întoarceţi-vă la corturile voastre!›.

31 Dar tu rămâi aici cu mine şi-ţi voi spune toate poruncile, hotărârile şi judecăţile pe care să-i înveţi să le împlinească în ţara pe care le-o dau ca s-o ia în stăpânire!». 32 Băgaţi de seamă să le împliniţi după cum v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru! Să nu vă abateţi nici la stânga, nici la dreapta!

33 Să mergeţi pe toate căile pe care v-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru ca să trăiţi, să vă fie bine şi să vi se lungească zilele în ţara pe care o luaţi în stăpânire!