Capitolul 6

Iubirea faţă de Dumnezeu

1 Acestea sunt poruncile, hotărârile şi judecăţile pe care le-a poruncit Domnul Dumnezeul vostru ca să le învăţaţi. Să le împliniţi în ţara spre care mergeţi ca s-o luaţi în stăpânire, 2 ca să te temi de Domnul Dumnezeul tău, ca să păzeşti toate hotărârile şi toate poruncile sale pe care eu ţi le dau, tu, fiul tău, fiul fiului tău, în toate zilele vieţii tale şi ca să ţi se lungească zilele! 3 Ascultă, Israél, şi bagă de seamă să împlineşti, ca să-ţi fie bine şi să te înmulţeşti mult în ţara în care curge lapte şi miere, după cum ţi-a spus Domnul Dumnezeul părinţilor tăi:

4 «Ascultă, Israél!

Domnul Dumnezeul nostru

este singurul Domn.

5 Să-l iubeşti pe Domnul

Dumnezeul tău din toată inima ta,

din tot sufletul tău

şi din toată puterea ta!

6 Să fie aceste cuvinte pe care

ţi le poruncesc astăzi în inima ta!

7 Să le sădeşti în fiii tăi şi să vorbeşti

de ele când stai în casa ta,

când mergi pe drum,

când te culci şi când te scoli!

8 Să le legi ca un semn la mâini

şi să-ţi fie ca un pandantiv

între ochi!

9 Să le scrii pe uşorii casei tale

şi pe porţile tale!».

10 Când Domnul Dumnezeul tău te va face să intri în ţara pe care a jurat părinţilor tăi, lui Abrahám, lui Isáac şi lui Iacób, că ţi-o va da, cetăţi mari şi bune pe care nu tu le-ai zidit, 11 case pline de bunuri pe care nu tu le-ai umplut, fântâni cu apă săpate pe care nu tu le-ai săpat, vii şi măslini pe care nu tu le-ai plantant, când vei mânca şi te vei sătura, 12 ai grijă să nu-l uiţi pe Domnul, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa sclaviei! 13 Să te temi de Domnul Dumnezeul tău, lui să-i slujeşti şi pe numele lui să juri!

14 Să nu mergeţi după alţi dumnezei dintre dumnezeii popoarelor care sunt în jurul vostru; 15 căci Domnul Dumnezeul tău este un Dumnezeu gelos în mijlocul tău, ca să nu se aprindă mânia Domnului Dumnezeului tău împotriva ta şi să te nimicească de pe faţa pământului. 16 Să nu ispitiţi pe Domnul Dumnezeul vostru aşa cum l-aţi ispitit la Mássa! 17 Dar păziţi poruncile Domnului Dumnezeului vostru, învăţăturile şi legile lui pe care vi le-a poruncit! 18 Să faci ceea ce este drept şi bun înaintea Domnului, ca să-ţi fie bine şi să intri şi să iei în stăpânire ţara aceea bună pe care Domnul a jurat-o părinţilor tăi, 19 alungând pe toţi duşmanii tăi dinaintea ta, după cum a spus Domnul.

Cateheză familială

20 Când fiul tău te va întreba mâine: «Care sunt învăţătura, hotărârile şi judecăţile pe care vi le-a poruncit Domnul Dumnezeul nostru?», 21 să răspunzi fiului tău: «Noi eram sclavi ai lui Faraón în Egipt şi Domnul ne-a scos din Egipt cu mână puternică. 22 Domnul a făcut înaintea ochilor noştri semne, minuni mari şi lucruri groaznice împotriva Egiptului, împotriva lui Faraón şi a întregii lui case; 23 şi ne-a scos pe noi de acolo ca să ne ducă şi să ne dea ţara pe care o jurase părinţilor noştri. 24 Domnul ne-a poruncit atunci să împlinim toate aceste hotărâri şi să ne temem de Domnul Dumnezeul nostru, ca să ne fie bine totdeauna şi să trăim, aşa cum este astăzi. 25 Dreptatea noastră este să avem grijă să împlinim toate aceste porunci înaintea Domnului Dumnezeului nostru după cum ne-a poruncit».